Terminy urzędowe - Ekomeritum

TERMINY URZĘDOWE

 

Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia/zgłoszenia                             (terminy tzw. uregulowania stanu formalno-prawnego):

 

   1. Zgłoszenie na emisję gazów oraz zgłoszenie na emisję pyłów.

   2. Pozwolenie na emisję gazów, pozwolenie na emisję pyłów.

   3. Zgłoszenie wodnoprawne.

   4. Pozwolenie wodnoprawne.

   5. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

   6 Pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

   7. Pozwolenie na zbieranie odpadów.

   8. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną.

   9. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych. 

Według KPA urząd powinien rozparzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania: nie później niż w ciągu miesiąca, a szczególnie skomplikowane: w ciągu 2 miesięcy (Art. 35. KPA).

terminy urzedowe

 

10. Postanowienie dotyczące zatwierdzenia operatu przeciwpożarowego. 

Według informacji jakie otrzymaliśmy od jednego ze Strażaków komendy straży pożarnej rozpatrując wnioski o wydanie postanowienia w zakresie rozpatrywanych operatów przeciwpożarowych, jak na razie nie podlegają pod zapisy KPA!!!

 

11. Pozwolenie Zintegrowane. 

Urząd powinien rozparzyć sprawę wniosku o pozwolenie zintegrowane w ciągu 6 miesięcy od dnia jego złożenia. W rzeczywistości termin ten może się wydłużyć, ponieważ dość często Urzędy nie wliczają do niego terminów na uzyskanie uzgodnień, opinii oraz okresów zawieszenia postępowania. Dodatkowo wydanie decyzji może ulec opóźnieniu z innych przyczyn niezależnych od urzędu. 

 

12. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Według KPA urząd powinien rozparzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania: nie później niż w ciągu miesiąca, a szczególnie skomplikowane: w ciągu 2 miesięcy (Art. 35. KPA).

Urzędowi, do którego składa się wniosek zajmuje to zazwyczaj ok. 60 dni (30 dni + 30 dni, które są przedzielone 30 dniami jakie potrzebne jest zazwyczaj na otrzymanie opinii z RDOŚ, PIS, Wód Polskich).

W rzeczywistości rozparzenie sprawy zajmuje ok. 90 dni, a czasami od 4 do 5 miesięcy.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych:

– dla dokonania określonych czynności;

– okresów zawieszenia postępowania;

– okresu trwania mediacji;

(Art. 57.  KPA)

 

Przyjęło się, iż nawet czas, kiedy korespondencja pocztowa jest poza Urzędem rozpatrującym wniosek, nie jest wliczany do czasu postępowania.


Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.