Redukcja LZO - Ekomeritum

REDUKCJA LZO

Redukcja lotnych związków organicznych

Lotne związki organiczne to inaczej tzw. LZO – grupa związków organicznych, które są produktami ubocznymi procesów przemysłowych stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Ze względu na szkodliwość tych substancji w Polsce zastosowano normy ograniczające ich emisję do środowiska poprzez określenie maksymalnych dopuszczalnej zawartości LZO oraz standardów emisyjnych.

Proponujemy Państwu:

  1. badania kontrolne dla instalacji LZO,
  2. modelowanie emisji,
  3. metody oczyszczania powietrza przez redukcję LZO.
redukcja lzo

Problem redukcji LZO może dotyczyć wielu z zakładów przemysłowych np.:

Najczęściej stosowane metody

Do często stosowanych metod zalicza się dopalacze katalityczne oczyszczające powietrze z lotnych związków organicznych przez energię powstałą podczas ich spalania.

Wykorzystuje się również absorbery ze złożem węgla aktywnego lub zeolitów.

Instalacje mogą występować w różnych układach i wariantach. Budowa proponowanych przez nas instalacji zależy m.in. od takich czynników jak czas pracy źródła emisji, wielkości strumieni zanieczyszczonego powietrza oraz stężenia lotnych związków organicznych.

Reduktory LZO znajdują zapotrzebowanie w każdej branży umożliwiając zmniejszenie oddziaływania na środowisko różnego rodzaju instalacji przemysłowych.

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.