Projekt robót geologicznych - Ekomeritum

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Dokumentacja opracowywana jest indywidualnie (na zlecenie Inwestora) – składa się z części opisowej oraz graficznej. Autor opierając się na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych określa zakres niezbędnych robót i badań geologicznych.

Projekt trafia do Urzędu i podlega procedurze zatwierdzenia. Już zatwierdzony projekt robót geologicznych uprawnia do przeprowadzenia robót i badań geologicznych w terenie.

zgloszenia wodnoprawne

Oferujemy Państwu przygotowanie projektu robót geologicznych.

projekt robot geologicznych
Projekt robót geologicznych powinien precyzować:

W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji, PRG jest częścią wniosku koncesyjnego, a jego zatwierdzenie ma zasadniczy wpływ na decyzję o wydaniu koncesji.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.