Badania odpadów - analizy, opracowania, sprawozdania - Ekomeritum

BADANIA ODPADÓW

Oferujemy pobór i wykonanie analiz laboratoryjnych oraz wykonanie opracowań/sprawozdań dotyczących odpadów:

badanie odpadu

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.