Pozwolenie - emisja gazów i pyłów do powietrza - Ekomeritum

POZWOLENIE - EMISJA GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Wykonujemy kompletne opracowania wniosków wraz z dokumentacjami o wydanie pozwoleń takich jak pozwolenie na emisję gazów oraz pozwolenie na emisję pyłów do atmosfery z różnego typu instalacji.

Instalacje nie podlegające pozwoleniom często wymagają zgłoszenia emisji gazów lub/i pyłów do powietrza – podejmujemy się również realizacji zgłoszeń.

Klientami naszej firmy są zarówno prywatne zakłady produkcyjne jak i firmy handlowe / usługowe, ponadto administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa oraz różnorakie instytucje publiczne i innego rodzaju podmioty.

Dokumentacje takie jak pozwolenie na wytwarzanie pyłów / zezwolenie na emisję gazów, zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju

pozwolenie na emisje gazow

Opracowania wraz z wnioskami o pozwolenie na emisję gazów, czy pozwolenie na emisję pyłów?

pozwolenie na emisje pylow do atmosfery

Decyzje administracyjne w tym zakresie są wydawane na okres czasu do 10 lat ich obowiązywania.

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem działania instalacji/procesu.

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego!

Więcej informacji pod linkami:

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.