Sorbenty i Poduszki Filtracyjne - Ekomeritum

SORBENTY PODUSZKI FILTRACYJNE


Sorbent ekologiczny E..BARK

Służy do usuwania m.in. olejów, węglowodorów ropopochodnych, farb, emulsji, krwi, niektórych kwasów i zasad z powierzchni wodnych i stałych

Sorbent to uniwersalny produkt naturalny, ekologiczny, wyprodukowany z wysuszonej kory sosnowej i odpadu drzewnego (sosna, świerk).

Dzięki swym właściwościom nie wchłania wody. Ta cecha predysponuje go szczególnie do stosowania przy rozlewach oleistych i ropopochodnych na powierzchni wody.

Można zbierać go manualnie bądź przy pomocy tzw. odkurzaczy wodnych. Jest skuteczny przy bardzo cienkich powłokach olejowych „moonshine”, które powstają przy zbieraniu zanieczyszczeń metodami mechanicznymi. Używa się sorbentu w stanie sypkim oraz w postaci rękawów i zapór sorpcyjnych.

Używany jako materiał filtrujący w koszach i kasetach filtrujących.

sorbent ekologiczny


Sorbent ekologiczny E..PROOL żółty

Do usuwania m.in. olejów, węglowodorów ropopochodnych, farb, emulsji, niektórych kwasów i zasad z powierzchni stałych.

Produkowany jest z dwóch rodzajów drewna: sosnowego i świerkowego. Surowiec jest wysuszony i oczyszczony z terpentyn. W procesie produkcyjnym stosowane są składniki zmniejszające napięcie powierzchniowe tak, aby uzyskać jak najlepsze właściwości absorpcyjne dla węglowodorów ropopochodnych, olejów, niektórych kwasów oraz zasad.

Usuwa zanieczyszczenia z betonu, asfaltu, posadzek kamiennych i innych. 

Możliwości absorpcyjne są determinowane rodzajem cieczy i ich gęstością.

Jest bardzo efektywny i działa szybko.

Testy zdolności absorpcji wykazują bardzo wysoką zdolność pochłaniania – 1 kg sorbentu żółtego absorbuje około 3 kg węglowodorów ropopochodnych i innych substancji oleistych.


Sorbent ekologiczny E..PROOL niebieski – NOWOŚĆ!

Zmodyfikowane trociny sosnowe pozbawione terpentyny, poddawane specjalnym procesom tak, aby uzyskać jak największą nienasiąkliwość w stosunku do wody. Nie wchłania wody, skuteczny przy bardzo cienkich powłokach olejowych. Po wchłonięciu substancji ropopochodnych z powierzchni wody przyjmuje postać galaretowatą, tworząc grudki.

Produkt naturalny – ekologiczny. Zastosowanie: usuwanie olejów i substancji ropopochodnych z powierzchni wód.

 

Studzienka kanalizacyjna z zastosowaniem poduszek sorbcyjnych

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.