Kamera akustyczna - rozpoznawanie źródeł dźwięku - Ekomeritum

KAMERA AKUSTYCZNA

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z systemu do rozpoznawania źródeł dźwięku w czasie  realnym (obecnym) tzw. „real time”. System pomiarowy, z którego możecie Państwo skorzystać może być wykorzystywany do pomiarów akustycznych stacjonarnych oraz terenowych.

Kamera akustyczna służy do znajdowania powodów nadmiernego hałasu t.j.  źródeł dźwięku, które go emitują, na przykład hałasu wytwarzanego przez konkretne maszyny. Efekt ich pracy można oglądać na monitorze w postaci kolorowego obrazu rozkładu natężenia dźwięku w czasie rzeczywistym. Z takiego badania w czasie rzeczywistym można wykonać zdjęcie – jak złączone obok.

kamera akustyczna

Jak działa i gdzie stosuje się kamerę akustyczną?

Kamera akustyczna jest bardzo użytecznym instrumentem wspomagającym projektowanie  w przemyśle samochodowych, lotniczym oraz w innych branżach przemysłowych. Również wykorzystuje się ją na stanowiskach pracy lub w kabinach pojazdów – gdzie trudno zlokalizować źródło oddziaływania hałasu.

pomiar halasu kamera akustyczna

identyfikacja głównych źródeł hałasu:

 • przemysłowego,
 • na stanowiskach pracy,
 • rozwiązywanie problemów związanych z hałasem w kokpitach maszyn.
 • dokumentowaniu real-time pomiarów,
 • detekcji nieszczelności w kubaturach przemysłowych,
 • nagrywaniu audio, wizualizacji oraz badanej charakterystyki częstotliwościowej w czasie real-time oraz aktywny system buffor.
 • szeroki zakres częstotliowościowy,
 • bateria zapewniająca prace kamery do 5 godzin,
 • możliwość nakładania źródeł dźwięku na zdjęcie lub film,
 • możliwość wykorzystania pomiarów oraz wdrożenia ich w metody obliczeniowe,
 • wykorzystywanie w projektowaniu zabezpieczeń hałasowych na zakładach produkcyjnych.

Zalety kamery akustycznej

Kamera akustyczna pozwala na ocenę źródeł hałasu i ich lokalizacji w sposób nieporównywalny do tradycyjnych metod przy użyciu miernika poziomu dźwięku, co najczęściej stwarza możliwość wyodrębnienia źródła faktycznie emitującego nadmierny hałas. Zasadniczą funkcją jest szybka lokalizacja źródeł hałasu, zwłaszcza w miejscach do których dostęp jest utrudniony oraz wizualizację rozkładu pola akustycznego.

Dużą zaletą jest opcja wizualnej prezentacji wyników pomiarowych w postaci zdjęć bądź filmów. Jest to nieocenione narzędzie przy pracy z reprezentantem zakładu nie posiadającym wiedzy z zakresu akustyki. Daje możliwość szybkiego zlokalizowania i identyfikacji problemu oraz zobrazowanie go bez konieczności wykonywania wielu pomiarów, analizowania ich i tworzenia szczegółowego raportu, którego osoba bez posiadania odpowiedniej wiedzy może nie zrozumieć.

Kolejnym atutem jest czas znalezienia źródła hałasu bez potrzeby wykonywania pokaźnej liczby pomiarów i ich opracowywania. Po rozpoznaniu gdzie leży powód hałasu można wykonać pomiar miernikiem poziomu dźwięku już w konkretnym, określonym miejscu aby mieć dane z przyrządu objętego certyfikatami i innymi dokumentami potwierdzającymi jego klasę dokładności.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Kamera daje również duże możliwości w ocenie wielu źródeł hałasu znajdujących się obok siebie.

pomiar halasu ekomeritum

Często trudno znaleźć źródło hałasu wśród wielu urządzeń zlokalizowanych w maszynowni czy na dachu budynku. Kamera może być przydatna w zidentyfikowaniu, które z urządzeń ma główny wpływ na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (lub jeden z bardziej znaczących wyników).

Ogromną dogodnością jest także wykorzystanie wirtualnego mikrofonu pozwalającego na analizę widma częstotliwościowego sygnału akustycznego dochodzącego z danego punktu od danego urządzenia. Wystarczy  wytypować poprzez wskazanie znacznikiem na miejsce z którego chcemy przeanalizować sygnał. Algorytm programu umożliwia wyświetlenie widma po algorytmie beamformingu, a więc wskazuje widmo pochodzące z danego miejsca (punktu, stanowiska).

Kamera akustyczna znajduje także zastosowanie w budownictwie. Można za jej pomocą odnaleźć przecieki akustyczne odpowiedzialne za spadek izolacyjności przegród budowlanych, drzwi lub okien.

Przeznaczeń urządzenia jest wiele. Może pomóc nie tylko w identyfikacji źródeł hałasu, ale również podczas wykrywania uszkodzeń maszyn (przykładowo naderwanej powłoki łopaty turbiny wiatrowej).

pomiar kamera akustyczna

Główne cechy pomiaru kamerą akustyczną:

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.