Azbest - badania izolacji na obecność azbestu - Ekomeritum

AZBEST

Analizy izolacji płaszcza na zawartość azbestu.

Badania wykonywane są na zlecenie Zamawiającego w celu:

a) inwentaryzacji produktów zawierających azbest

lub

b) w przypadku potrzeby przeprowadzenia remontu, podczas którego może wystąpić konieczność wymiany bądź naruszenia izolacji potencjalnie zawierającej azbest.

azbest

Ofertę kierujemy do:

Miejskich Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

innych zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych.

potencjalnych kupców budynków/zakładów (głównie badania na obecność azbestu w materiałach izolacyjnych budynków)

Zakładów przemysłu chemicznego , hut, cementowni,
cukrowni

Do wyceny badania izolacji na obecność azbestu niezbędne są następujące informacje:

Jak wygląda w skrócie usługa?

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.