Dokumentacja Geologiczno-inżynierska - Ekomeritum

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA

W przypadku, gdy występują skomplikowane warunki gruntowe wykryte podczas badań gruntu, najczęściej występuje potrzeba przygotowania dodatkowych dokumentacji:

  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
    [Prawo Geologicze i Górnicze],
  • dokumentacji badań podłoża gruntowego (geotechnicznych warunków posadowienia) [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz norma europejska dotyczącą fundamentów i obiektów budowlanych Eurokod 7].

Często jako część dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonuje się prognozę wpływu projektowanych obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych (jeśli występują).

Czas na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest uzależniony od firmy, która go wykonuje, od wielkości zadania, a także od sprawności działania urzędów.

dokumentacja geoalogiczno inzynierska 1

Dokumentacja geologiczno - inżynierska wymaga zatwierdzenia.

Wykonuje się ją opierając się na opracowanym, a także przedłożonym do zatwierdzenia „Projekcie robót geologicznych”. Projekt obejmuje dane dotyczące projektowanej budowli, jej rodzaj, wymiary, głębokość i sposób posadowienia. Projekt robót geologicznych należy złożyć do zatwierdzenia we właściwym urzędzie ze względu na obszar inwestycji oraz jej wielkość. W Warszawie jest to Biuro Ochrony Środowiska. Projekty składane są do starostwa. Oczywiście trzeba liczyć się z potrzebą udzielenia wyjaśnień na pytania doprecyzowujące, jakie mogą ewentualnie wystąpić od Urzędu. Zgodnie z prawem czas wyznaczony dla Urzędu na rozpatrzenie projektu wynosi do 30 dni. W szczególnych przypadkach czas na zatwierdzenie dokumentacji może przedłużyć się do 60 dni.

Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej projekt ze starostwa, jako kolejny krok składa się informację o zamiarze przystąpienia do prac terenowych, które można rozpocząć po 14 dniach od daty złożenia tej informacji.

Następnie wykonuje się zaprojektowane badania gruntu w ramach prac laboratoryjnych i terenowych.

Jako kolejny krok przygotowuje się dokumentację geologiczno-inżynierską, która przedkłada się do zatwierdzenia. Najczęściej na zatwierdzenie czeka się około 3 tygodni. (Decyzja ta uprawomocnia się po 14 dniach od jej wydania).

W praktyce, od momentu złożenia projektu prac geologicznych do dnia otrzymania zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej upływają około trzy miesiące. W szczególnych przypadkach czas ten oczywiście może się wydłużyć.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z części opisowej oraz z części graficznej.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera szczegółowe wnioski i zalecenia dotyczące sposobu odwodnienia i fundamentowania.

W części graficznej zawarte są mapy obrazujące różne zakresy m.in. warunki geologiczno-inżynierskie, przekroje, karty sondowań. Dodatkowo obejmuje tabelę z parametrami geotechnicznymi i zestawieniem wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody (jeżeli były wykonywane).

dokumentacja geologiczno inzynierska

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.