Dokumentacja do Pozwolenia - Pozwolenie zintegrowane - Ekomeritum

DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA

Pozwolenie zintegrowane

Oferujemy przygotowanie dla Państwa przedsiębiorstwa lub instytucji dokumentacji do wniosku o pozwolenie zintegrowane.

Jest to opracowanie składające się z wielu części. Powinno zawierać opisy oddziaływania zakładu/instytucji na środowisko (m. in. obszary chronione, jeżeli występują w okolicy) w zakresie:

·       emisji gazów i pyłów do powietrza,

·       emisji hałasu do środowiska,

·       emisji ścieków do środowiska,

·        poboru wód ze środowiska,

·       emisji związanych z gospodarką odpadami (wytwarzaniem, przetwarzaniem, zbieraniem odpadów).

Pozwolenie zintegrowane jest pewną formą zezwolenia na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną dla instalacji przemysłowych i innych.

W dużym zakresie ma zastępować sektorowe decyzje środowiskowe, obejmując swym zakresem większość oddziaływań zakładu na środowisko.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien obejmować kompleksowe podejście zakładu do ochrony środowiska realizowane m.in. poprzez zastosowanie BAT (najlepszych, najbardziej efektywnych dostępnych technik ) w osiąganiu wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zakład.

Wdrożenie BAT – praktyczne zastosowanie BAT powinno uwzględniać  aktualne warunki ekonomiczne i techniczne oraz rachunek kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a planowana do zastosowania technika powinna być możliwa do wdrożenia przez zakład na danym terenie i w danych uwarunkowaniach.

dokumentacja do pozwolenia

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

pozwolenie

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.