Badanie gleby i gruntów - Ekomeritum

BADANIE GRUNTU

Wykrycie oraz ocena zanieczyszczeń gruntów pozwala określić skalę problemu na danym terenie.

W zakresie oferty badań gleby i gruntów oferujemy m.in. wykonanie badań właściwości fizycznych i chemicznych.

badanie gruntu
badania gruntu

Świadomość  wcześniejszej obecności na danym terenie zakładu przemysłowego,  wysypiska śmieci lub innego rodzaju działalności powoduje, iż zostanie przedstawiona oferta weryfikacji gleby również pod kątem zagrożeń wynikających z przeszłości działki. Oferujemy badania gruntów głównie na terenie Warszawy i w najbliższych okolicach. Podejmujemy się również zleceń z innych regionów Polski. Próbkobiorcy reprezentujący laboratorium przyjeżdzający do Państwa dokonują odpowiednich poborów próbek do wykonania różnego rodzaju testów.

 

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.