Gwarancja środowiskowa - Ekomeritum

GWARANCJA ŚRODOWISKOWA

Stanowi formę zabezpieczenia roszczeń. Jest także wymagana do aktualizacji pozwoleń zgodnie ze zmianami prawa o odpadach z roku 2012.

Art. 48a ust. 4, wskazuje 4 formy zabezpieczenia roszczeń i są to:

  • gwarancja ubezpieczeniowa
  • polisa ubezpieczeniowa
  • gwarancja bankowa
  • depozyt

Gwarancja środowiskowa (ubezpieczeniowa) stanowi zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej sumy pieniężnej. Oznacza to, że beneficjent w momencie wyrządzenia szkody środowiskowej może liczyć na wypłatę roszczenia do wysokości sumy gwarancyjnej, po stwierdzeniu zgodności wezwania do zapłaty. Wezwanie to musi być zgodne z zapisami gwarancji. 

Gwarancja środowiskowa zabezpiecza roszczenia beneficjenta względem zobowiązanego do wysokości sumy gwarancyjnej.

gwarancja srodwiskowa

Gwarancja środowiskowa ma wiele korzyści:

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.