Dokumentacje Szkolenia - Ekomeritum

DOKUMENTACJE SZKOLENIA

Obsługa BHP

Kodeks Pracy art. 237 § 2. Szczegółowy zakres działań, uprawnień, obowiązków oraz kwalifikacje Służb BHP określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr109 poz.704 ze zm.).

Proponujemy obsługę BHP dla pracodawców świadczoną na zasadzie outsourcingu.To najwygodniejsze rozwiązanie, które polega na świadczeniu obsługi BHP.

Oferujemy obsługę różnej wielkości firm.

dokumentacje szkolenia

W naszej ofercie jest m.in. opracowywanie:

Organizujemy szkolenia BHP oraz ppoż. dla pracowników i pracodawców każdej grupy zawodowej. 

Zajmujemy się świadczeniem usług szkoleniowych takich jak Szkolenia BHP wstępne, okresowe oraz szkolenia specjalistyczne (dla sygnalistów, hakowych, operatorów elektronarzędzi, itp.).

Szkolenia organizujemy w sali wykładowej w Warszawie lub u klienta. Obsługujemy firmy na terenie całego województwa mazowieckiego. Szkolenia prowadzimy w formie tradycyjnej, instruktażu, seminarium szkoleniowego, kursów BHP, samokształcenia kierowanego.

Rodzaje szkoleń

Przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy pracodawca musi zadbać o jego przeszkolenie wstępne.

Składa się na nie:

 • instruktaż ogólny, który obejmuje umiejętności oraz wiedzę podstawową do wykonywania pracy,
 • instruktaż stanowiskowy, który obejmuje przepisy i zasady BHP zależnie od stanowiska pracy.

Przeprowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego musi być potwierdzone w formie pisemnej, a dokument dołączony do akt pracowniczych.

Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w celu zaktualizowania wiedzy oraz uzupełnienia wiadomości w dziedzinie BHP w stosunku nabytych przez pracownika umiejętności podczas szkolenia wstępnego.

Częstotliwość szkoleń okresowych uzależniona jest od zajmowanego przez pracownika stanowiska.

 1. co najmniej raz na 1 rok – pracownicy na stanowiskach robotniczych wykonujący szczególnie niebezpieczne prace,
 2. co najmniej raz na 3 lata – pracownicy na stanowiskach robotniczych niewykonujących szczególnie niebezpiecznych prac,
 3. co najmniej raz na 5 lat – pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami: kierownicy, brygadziści, mistrzowie, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz projektanci, konstruktorzy urządzeń i maszyn, pracownicy służb BHP i wykonujący prace tej służby, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 4. co najmniej raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie wykonują pracy związanej z narażeniem zdrowia na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Ofertujemy kompleksową obsługę ppoż. dopasowaną indywidualnie do potrzeb (również usług kontrolne i nadzorcze, a także organizujemy szkolenia w ramach ochrony przeciwpożarowej).

 • wstępne szkolenia ppoż.,
 • okresowe szkolenia ppoż.,
 • przygotowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • zaopatrywanie firmy w aktualne znaki i instrukcje ppoż.,
 • montaż odpowiednich znaków ewakuacyjnych i ppoż. zgodnie z przepisami wyposażenia firm w sprzęt ratunkowy i sprzęt gaśniczy,
 • ćwiczenia akcji ratowniczych i ewakuacyjnych budynków.

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.