Kontrole Organów - realizacja zarządzeń pokontrolnych - Ekomeritum

KONTROLE ORGANÓW

Najczęściej spotykamy się z kontrolami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) lub z Urzędu Marszałkowskiego.

Wspomożemy Państwa w zrealizowaniu ZARZĄDZEŃ POKONTROLNYCH  wydanych przez oba w/w organy.

Działamy sprawnie, dokonujemy szybkiego rozpoznania potrzeb i wyceny.

Oferujemy  usługi w konkurencyjnych cenach i sprawne wykonanie zleconych zadań.

kontrole organow

Najczęściej spotykaną kontrolą jest kontrola WIOŚ

kontrola wios

Kontrola WIOŚ może być:

a) planowa (wpisana do planu kontroli Urzędu),

b) okresowa (kontrola zakładu co pewien czas wynikająca z jego specyfiki działania lub posiadanych instalacji),

c) incydentalna (wynikająca ze zdarzenia jakie dotknęło jakiś inny podmiot np. sąsiada zakładu).

Nasza firma wspomoże Państwa w zrealizowaniu ZARZĄDZEŃ POKONTROLNYCH WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).

Działamy szybko, dokonujemy sprawnie rozpoznania potrzeb oraz wyceny usług. Oferujemy usługi w konkurencyjnych cenach i szybko wykonujemy zlecone zadania.

Prosimy o kontakt w następujących zakresach:


a) chęci uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie:

 • emisji gazów i pyłów,
 • przetwarzania, wytwarzania, transportu, zbierania odpadów,
 • pobierania wód z ujęć,
 • zrzutu wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,
 • odprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe
  do kanalizacji innej firmy/instytucji,
 • władania instalacjami podlegającymi pozwoleniu zintegrowanemu;


b) potrzeby naliczenia i wypełnienia sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,

c) potrzeby zaraportowania do KOBIZE,

d) zaewidencjonowania odpadów,

e) uzupełnienia zbiorczego zestawienia z gospodarki odpadami,

f) uzupełnienia sprawozdań opakowaniowych,

g) uzupełnienia zgłoszenia i wypełnienia sprawozdań dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego;


h) potrzeby wykonania pomiarów i badań w zakresie:

 • emisji gazów i pyłów,
 • pobieranych wód z ujęć,
 • odprowadzania ścieków (w tym ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe odprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu) oraz wód opadowych i roztopowych oraz ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi),
 • emisji hałasu do środowiska;


i) przeprowadzenia kontroli szczelności urządzeń mających na celu chronić środowisko,

j) potrzeby zamontowania separatora (podczyszczanie ścieków) lub urządzenia do redukcji emisji gazów do powietrza (m.in. LZO),

oraz w innych zakresach.

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.