Badanie geofizyczne gruntów - Ekomeritum

BADANIE GEOFIZYCZNE

Badania geofizyczne – pozwalają na ocenę i przeprowadzanie ekspertyzy dla celów projektowych i monitoringu geofizycznego.

Badania geofizyczne gruntów stosowane są najczęściej w budownictwie mieszkaniowym, drogownictwie, przemyśle.

badanie geofizyczne

Najczęściej spotykane metody geofizyki inżynierskiej są następujące:

pomiary sejsmiczne

to analiza rozchodzenia się sztucznie wygenerowanych fal sejsmicznych w badanym ośrodku stosowana do wykrywania granic geologicznych, litego niespękanego podłoża np. granitów, wapieni, dolomitów itp. w kamieniołomach, nieciągłości, poziomów wód gruntowych, zmian zagęszczenia, osiadań, pustek, form krasowych oraz obiektów podziemnych.

pomiary georadarowe

to analiza rozprzestrzeniania się fali elektromagnetycznej w ośrodku przydatna w wyznaczaniu granic geologicznych i geotechnicznych, osiadań gruntu, pustek w skałach i innych ośrodkach, wykrywania obiektów podziemnych, poszukiwania infrastruktury takiej jak kable, rury (także PCV) lub kolektory.

pomiary elektrooporowe

to analiza rozchodzenia się wytworzonego prądu elektrycznego w danym ośrodku - bazuje na określeniu zmian elektrycznej oporności właściwej (rezystywności) badanego gruntu. Metoda znalazła zastosowanie w wykrywaniu granic geologicznych i geotechnicznych (np. przewierty sterowane HDD), określaniu rezystywności gruntu (np. dla gazociągów), wykrywaniu zmian oporności gruntu, zwierciadła wód, poszukiwaniu zasięgu skażenia, zanieczyszczenia, jak również wykrywaniu obiektów podziemnych.

Metoda mikrograwimetryczna

polega na analizie zmian przyciągania ziemskiego powodujących mikroanomalie siły ciężkości spowodowane niejednolitym rozkładem mas skalnych w górotworze. Stosuje się ją do odnajdywania rozluźnień i pustek w będących efektem płytkiej eksploatacji górniczej oraz zjawisk krasowych. Ponadto metoda ta stosowana jest do wynajdywania nieudokumentowanych i niezlikwidowanych szybów, biedaszybów, sztolni, wyrobisk, podziemnych pomieszczeń mieszkalnych (gospodarczych i militarnych), fortyfikacji, piwnic, komór, tuneli i korytarzy oraz katakumb, krypt i grobowców.

metoda elektromagnetyczna

to analiza zaburzenia indukowanego pola elektromagnetycznego rozchodzącego się w ośrodku. Polega dokładniej na analizie wykrytych zmian oporności gruntu w celu określania zasięgu skażenia gruntu, zanieczyszczeń, określeniu miejsc wzmożonych filtracji lub przecieków, wyznaczaniu obiektów podziemnych, kolektorów i tuneli.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.