Badania wody i ścieków - Ekomeritum

BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Masz do wykonania badania wody, ścieków i zastanawiasz się gdzie je wykonać? Interesuje Cię analiza ścieków, wody pitnej, a może masz do przebadania osady ściekowe?

Firma Ekomeritum świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska i dokłada wszelkich starań, aby ustalić dogodny termin wykonania usługi.

Działamy na terenie całego kraju, dzięki czemu nie trzeba martwić się o samodzielne dokonywanie poboru próbek. Nasz próbkobiorca wykona to za Ciebie, a Ty jedynie wskażesz i udostępnisz miejsce poboru.

Oferujemy akredytowane badania w zakresie ochrony środowiska. Nasz zakres usług obejmuje pobieranie próbek, jak również ich analizę.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie specyficznych oznaczeń, dzięki wieloletniej współpracy z wieloma akredytowanymi laboratoriami badawczymi. Laboratoria te gwarantują wysoką jakość badań wód i ścieków, które potwierdzone są akredytacją zgodną z obowiązującymi normami.

badanie sciekow

WODA – badania wód!

Badania wody – cel przeprowadzania badań wody:

Woda bezpieczna dla człowieka to woda nie zawierająca drobnoustrojów chorobotwórczych oraz pasożytów. Musi być również wolna od związków chemicznych w ilości, która mogłaby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz nie powinna powodować zniszczeń przewodów wodociągowych (np. z powodu właściwości korozyjnych).

Badania wody – oferowany przez Nas zakres:

W obrębie badań wód oferujemy m. in.: badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne jakości wód podziemnych i powierzchniowych (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) wraz z poborem próbek.

Laboratorium bada m.in. wody przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Badaniu zostają poddane wody podziemne ze studni, z ujęć wody typu odwiert, z piezometrów, wody z nowo zainstalowanych przyłączy wodociągowych, basenów, z różnego typu punktów gastronomicznych i usługowych (restauracji, kawiarni), wody powierzchniowe (z rzek, jezior, strumieni, sztucznych zbiorników, z kąpielisk), a także wody technologiczne i inne.

ŚCIEKI - badania ścieków!

Badania ścieków - cel prowadzania badań ścieków:

Podstawową czynnością wytwórcy ścieków jest sprawdzanie ich jakości. Badanie ścieków umożliwia utrzymanie właściwych parametrów i stężeń na wylocie z przedsiębiorstwa, oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków.

Badania ścieków – oferowany przez Nas zakres:

W oferowanym zakresie badań ścieków są m.in.:  badania osadów ściekowych, pobory ścieków chwilowe, uśrednione i średniodobowe pod względem szerokiego zakresu parametrów i substancji.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo badania ścieków różnego pochodzenia, np. ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych (pod względem zawartości przeróżnych substancji i szerokiego zakresu paramentów) oraz opadowych i roztopowych (głównie w zakresie zawartości zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych).

Potrzeba wykonania badań u Naszych Klientów wynika nie tylko z obowiązków opisanych w odpowiednich rozporządzeniach lub pozwoleniach wodnoprawnych, ale również z potrzeby załączenia wyników badań do operatów wodno-prawnych na etapie samego uzyskiwania pozwolenia lub podczas kopania studni i tworzenia dokumentacji hydrogeologicznych.

Badania ścieków – rodzaje poboru ścieków.

Gdzie wykonywany jest pobór ścieków/wody?

badania sciekow

Oferujemy nie tylko pobór ręczny dokonywany przez próbkobiorcę, a także pobór automatyczny z użyciem specjalistycznego urządzenia zwanego potocznie autosamplerem, który służy do średnio-dobowego poboru próbek (proporcjonalnie do czasu lub przepływu).

Pobory są prowadzone z różnych miejsc np.: z kranów na studniach, przykanalików zlokalizowanych w sieci kanalizacyjnej, kolektorów ściekowych, wód płynących (m.in. rzek, kanałów), rowów i innych.

Pobory wody i ścieków. Lokalizacja, kwalifikacje i wyposażenie laboratorium, warunki poboru próbek i wykonania analizy.

Próbki są pobierane na terenie całego kraju przez próbkobiorców reprezentujących laboratorium.  Próbkobiorcy to doświadczeni, wykwalifikowani fachowcy. 

Laboratorium dysponuje odpowiednią flotą samochodów przystosowanych do przewożenia próbek w warunkach chłodniczych.

Próbki docierają do laboratorium w odpowiednim momencie i do chwili rozpoczęcia badań są przechowywane we właściwych warunkach. Badania rozpoczynają się w czasie określonym przepisami. Po zakończeniu badań i odczytaniu wyników są opisywane w formie sprawozdania i przesyłane do Zleceniodawcy.

W każdej fazie realizowanych zadań wykorzystywane są jedynie sprawdzone rozwiązania dostawców i producentów, co wpływa na wysoką jakość świadczonych usług.

Badania wody/badania ścieków. – Od czego zależy cena?

Cena uzależniona jest od rodzaju poboru, zakresu mierzonych parametrów i substancji, ilości punktów poboru oraz ilości badanych próbek.

Oferta zawsze przygotowywana jest indywidualnie po otrzymaniu informacji odnośnie zakresu potrzeb klienta.

Terminy uzależnione są zarówno od potrzeb klienta, jak i od aktualnego na dany okres harmonogramu prac laboratorium.

Działamy szybko i wygodnie na rzecz klienta.

Usługa realizowana jest w ustalonym i dogodnym dla każdej ze stron terminie.

Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji zlokalizowanych na terenie całego kraju!

Z przyjemnością odpowiemy na zadane pytania i przedstawimy ofertę dostosowaną do potrzeb.

normy wody pitnej
badania wody
badania wody i sciekow

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.