Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - wnioski o decyzje na wytwarzanie odpadów

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

 

Interesuje Cię badanie izolacyjności akustycznej przegród, a może analiza akustyczna? 

Podejrzewasz, że projektant źle zaprojektował ściany? 

Masz wrażenie, że nie zamontowano odpowiednio stropów i nadmiernie przenika przez nie hałas? 

Masz wrażenie, że normy są przekroczone?

Interesuje Cię przenikalność dźwięku przez przegrody w budynku?

Podejrzewasz za wysoki poziom hałasu przenikający od sąsiada lub z sąsiedniego pomieszczenia?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie Ekomeritum chętnie Ci pomoże!

Izolacyjność Akustyczna

Dość często wykonywanymi badaniami jest izolacyjność akustyczna stropów oraz ścian.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm jak i osób prywatnych.

 

Wykonany pomiar umożliwia ustalenie, czy wykonane przegrody charakteryzują się prawidłowymi parametrami oraz czy ich wykonanie zgodne jest z obowiązującymi w naszym kraju normami akustycznymi. 

Wartość izolacji akustycznej przegród (m.in. stropów i ścian) ma podstawowy wpływ na odczucie komfortu nie tylko w budynkach i domach mieszkalnych, ale i w biurach. Spanie czy praca w pomieszczeniu są nader trudne w warunkach dużych drgań akustycznych.  W przypadku, gdy izolacyjność akustyczna jest za niska, słyszalne są rozmowy odbywające się w sąsiednich pomieszczeniach, działające odbiorniki telewizyjne lub sprzęty audio, a nawet w niektórych przypadkach, co może wydać się zadziwiające, dźwięki od włącznika światła.    

Mimo obowiązywania w Polsce od lat wartości dotyczących izolacyjności akustycznej, nadal zdarza się, że niektórzy inwestorzy (m.in. deweloperzy) ich nie przestrzegają, co doprowadza do niespełnienia przez przegrody m.in. ściany i stropy wymagań akustycznych określonych prawem.

Jeżeli zostanie stwierdzona wada akustyczna, właściciel ma prawo wystąpić do podmiotu odpowiedzialnego za inwestycję lub sprzedającego (w zależności jaką mieli między sobą spisaną umowę) z roszczeniem o usunięcie wad, ewentualnie o odszkodowanie.

Jeżeli zauważysz, że:


– izolacyjność ścian lub stropu w pomieszczeniach jest niewystarczająca;


Chciałbyś / chciałabyś:

– zmierzyć izolacyjność akustyczną okien lub drzwi,
– powiększyć izolacyjność akustyczną przegród,
– zweryfikować, czy izolacja akustyczna np. wentylacji jest prawidłowo wykonana

 

Zadzwoń do nas! – Naszym terenem działania jest cały kraj.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA 

 

Co to jest izolacyjność akustyczna? 

Izolacyjność akustyczna to parametr świadczący o różnicy pomiędzy hałasem po dwóch stronach konkretnej przegrody, między hałasem występującym wewnątrz pomieszczenia oraz na zewnątrz. Mówiąc o “zewnątrz” możemy mieć na myśli inne pomieszczenie w budynku lub przestrzeń poza budynkiem.  Norma określa konkretne, obowiązujące rodzaje oraz wartości wskaźników izolacyjności dla przegród, które należy stosować przy projektowaniu, a później budowie przegród.

 

Jak można polepszyć wygodę – zmniejszyć niedogodności związane z hałasem w lokalu, w którym mieszkasz lub pracujesz?

 

W celu poprawy komfortu przebywania w pomieszczeniu należy rozpatrzyć możliwość wygłuszenia ścian, sufitów i podłóg. Przegrody mają nie tylko cel oddzielenia, lub/i zasłonięcia tego, co znajduje się poza nimi, ale również hamowania rozprzestrzeniania się dźwięków w powietrzu oraz przepływu dźwięków uderzeniowych np. drgań z podłóg, ze stropów i od sąsiednich ścian.

 

Od czego zacząć, aby dowiedzieć się czy i w jaki sposób izolacyjność akustyczna przegród odbiega od ogólnie obowiązujących norm? – oferta

 

Oferujemy pomiary oraz  obliczenia w zakresie zarówno izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych (m.in. fasad), jak i przegród wewnętrznych. Ponadto  nasza oferta obejmuje pomiary oddziaływania od dźwięków uderzeniowych (przykładowo uderzeń zadawanych w stropy). Badania akustyczne świadczymy na miejscu (w miejscu występowania już zainstalowanej przegrody). Obliczenia jesteśmy również w stanie wykonać na podstawie przesłanych nam przez klienta informacji.

 

Oferujemy następujące usługi:

  • badania izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
  • badania w terenie izolacyjności akustycznej, zarówno wewnątrz budynków jak i  izolacyjności akustycznej elementów budowlanych będących częścią budowli,
  • badania czasu pogłosu,


ponadto

  • przy użyciu programu akustycznego służącego do oceny właściwości akustycznych jesteśmy w stanie również ocenić izolacyjność akustyczną konkretnej, projektowanej konstrukcji (przegród wewnętrznych i zewnętrznych). Wyżej wspomniane oprogramowanie umożliwia ocenę izolacyjności dźwiękowej ścian, okien, sufitów i podłóg. Przelicza tłumienność, wskaźnik izolacyjności akustycznej, a także wskaźniki „widmowe adaptacyjne: Crt oraz C”, użyteczne podczas projektowania.


Wyżej opisane oprogramowanie umożliwia symulację, przez co przyspieszenie oceny zastosowania nowych, innych niż wcześniej planowane materiałów oraz systemów – przez co ułatwia wymodelowanie wpływu zastosowania zmienionych,  nierzadko nowatorskich rozwiązań (produktów budowlanych) w projektowanym przedsięwzięciu.

Co zrobić, gdy mimo zastosowania materiałów dobrej jakości wciąż przeszkadza nam dobiegający hałas?

Zdarza się, że użycie najlepszych według naszego przeświadczenia materiałów nie jest w stanie zapewnić efektu izolacyjności akustycznej, jaką mieliśmy w planach. Jedną z przyczyn są nieszczelności pojawiające się na łączeniach przegród. Przyczyny tych nieszczelności bywają różne, m.in. :

 

– ubytki lub braki w połączeniach,

– nieprecyzyjne zamocowanie elementów np. drzwi, okien,

– błędy w montażu całych przegród np. ścian, stropów, podłóg.

W powyższych sytuacjach można przeprowadzić badanie termowizyjne, które wykaże występujące nieszczelności przez które przedostaje się hałas.

Czemu służy dokumentacja będąca efektem wykonania badań izolacyjności akustycznej?

Podczas oddawania budowli do użytku, opłaca się zlecić wykonanie badań izolacyjności akustycznej przegród wraz z przygotowaniem dokumentacji będącej interpretacją tych wyników. Takie podejście nie tylko będzie dodatkowym atutem dla sprzedającego w kontaktach z kupującym, lecz również  w przypadku niedociągnięć i ich bezzwłocznej likwidacji, zminimalizuje ryzyko potencjalnych roszczeń wynikających z niedopełnienia wskazanych normami wymaganych do spełnienia parametrów akustycznych. Badania izolacyjności są użyteczne także już na etapie projektowania pewnych kolejnych etapów inwestycji. W trakcie wieloetapowej inwestycji wprowadzenie niewielkich zmian umożliwia uniknięcie konieczności zamontowanie nadprogramowych, nierzadko drogich rozwiązań służących jako zabezpieczenia akustyczne.

Co to są operaty akustyczne i czemu służą?

Operaty akustyczne wykonuje się na podstawie akustycznego modelowania wnętrz pomieszczeń oraz symulacji komputerowej rozchodzenia się tam fal dźwiękowych. Wspomniana dokumentacja zawiera wymogi akustyczne w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, a także informuje o czasie pogłosu, jak i weryfikuje emisję hałasu do otaczającej przestrzeni. Umożliwia stworzyć projekt zabezpieczenia od różnego typu instalacji m. in klimatyzacji czy wentylacji.

AKUSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Właściwości akustyczne to cechy materiałów/produktów mające wpływ na przenikanie przez nie fali dźwiękowej. Upraszczając można stwierdzić, że jest to odporność na energię fali dźwiękowej. Właściwościami, od których zależy ta odporność są m.in. porowatość, sprężystość, tłumienie wewnętrzne w materiale, sztywność dynamiczna warstw ośrodka, ciężar objętościowy materiału, z którego są zbudowane produkty/materiały. Właściwości akustyczne materiałów powinniśmy zawsze rozpatrywać uwzględniając konkretne, planowane do zastosowania rozwiązania technologiczne.

Ze względu na przydatność do izolacji akustycznej budowli i pomieszczeń (dzięki pochłanialności materiałowej hałasu) rozróżnia się dwa rodzaje materiałów – podstawowe i pomocnicze. Oba rodzaje materiałów służą budowie przegród oraz konstruowaniu formacji izolacyjnych.

Podstawowe to takie popularne materiały jak beton czy cegła. Ich odpowiedni dobór umożliwia wykonanie przegrody o dobrych, nierzadko określonych odgórnie właściwościach akustycznych.

Materiały pomocnicze stanowią wyroby, które samodzielnie nie umożliwiają wykonania przegrody o oczekiwanych właściwościach akustycznych, niemniej jednak w połączeniu z innymi substancjami bądź tworzywami mają szanse spełniać taką funkcję (np. płyty z wełny mineralnej).  Można by powiedzieć, że materiały pomocnicze zwiększają izolacyjność przegród / ustrojów zbudowanych z materiałów podstawowych.

Cechami podstawowych materiałów budowlanych decydującymi o właściwościach akustycznych są:
– ciężar objętościowy,
– porowatość,
– sprężystość ustroju (wyrażona przez moduł sprężystości),
– współczynnik tłumienia wewnętrznego dźwięku w materiale.

Cechami decydującymi o izolacyjnych właściwościach materiałów pomocniczych są:
– sztywność dynamiczna,
– moduł sprężystości,
– współczynnik pochłaniania dźwięku,
– oporność akustyczna
– oporność przepływowa.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA – Co interesuje projektanta? Jakie rodzaje izolacyjności się rozróżnia?

Projektując budowle powinno się stosować do zasad ochrony przeciwhałasowej.

Projektanta interesuje izolacyjność akustyczna przegród, a nie samych materiałów, z których ona jest zbudowana. Analizowanie izolacyjności każdego materiału z osobna jest błędne.

 

Ze względu na pochodzenie energii akustycznej przemieszczającej się przez przegrodę można wyróżnić:


– izolacyjność od dźwięków powietrznych – podczas pobudzania bariery przegrodowej falą akustyczną rozprzestrzeniającą się w ośrodku powietrza,


– izolacyjność od dźwięków uderzeniowych – gdy wchodzi w grę mechaniczne pobudzenie przegrody, przykładowo poprzez uderzenia.Izolacyjność dźwiękowa (akustyczna) bariery przegrodowej uzależniona jest m.in. od częstotliwości przechodzących przez barierę fal akustycznych. Własność akustyczna bariery określana jest prawie zawsze poprzez krzywą izolacyjności akustycznej.

IZOLACYJNOŚĆ W STOSUNKU DO ODDZIAŁYWUJĄCYCH DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH.

Rw  to parametr izolacyjności akustycznej właściwej – określa izolacyjność przegród w stosunku do oddziaływania na nie dźwięków powietrznych i nie zależy od pola powierzchni bariery przegrodowej, a zależy od mocy przechodzącej przez nią fali akustycznej.

 

Jeżeli przegroda odgranicza od siebie dwa pomieszczenia o różnych pod względem rozproszenia polach akustycznych, wartość Rw uzależniona jest od różnicy poziomów ciśnień akustycznych w obu przegrodzonych barierą pomieszczeniach.

 

Izolacyjność akustyczną można policzyć bez przenikalności bocznej energii (w zasadzie w większości przypadków dotyczy to warunków laboratoryjnych) lub z przenikalnością boczną i  wyznaczona wartość Rw w tych warunkach jest wtedy przybliżona.

 

Wskaźniki R(bez przenikania energii dźwiękowej drogami bocznymi) czy R’w (uwzględniający izolacyjność akustyczną boczną)  nie są jedynymi wskaźnikami stosowanymi do określania izolacyjności akustycznej.

Ponadto funkcjonują również inne dwa wskaźniki R’A1 i R’A2 również podawane w decybelach.

 

Do określenia izolacyjności barier przegrodowych lub izolacyjności od dźwięków powietrznych między oddzielonymi od siebie barierą pomieszczeniami służy „charakterystyka izolacyjności” określana w funkcji częstotliwości (określana w pasmach oktawowych lub tercjowych). Istnieje ogólnie przyjęty zakres 100 – 3200 Hz.  Rozszerza się go do zakresu 50-5000 Hz m.in, gdy mierzymy hałas przemysłowy lub komunikacyjny, które bardzo często charakteryzuje wysoki poziom dźwięku – częstotliwości niższe niż 100 Hz.

 

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA – DŹWIĘKI UDERZENIOWE.

W przypadku dźwięków pochodzących od przesuwania przedmiotów, chodzenia czy toczenia po powierzchni przedmiotów, określamy izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych, która zazwyczaj określa własności akustyczne stropów podczas mechanicznego ich pobudzania do drgań.

Izolacyjność akustyczną stropu pochodzącą od tego rodzaju dźwięków  podaje się jako Ln . Parametr ten – jest to poziom uderzeniowy, generowany w pomieszczeniu znajdującym się pod stropem podczas oddziaływań na strop drgań wytwarzanych przez źródła dźwięków uderzeniowych – przykładowo  poprzez stukacz. Poziom uderzeniowy również określany jest w formie charakterystyki poziomu uderzeniowego, w pasmach oktawowych lub tercjowych, w postaci funkcji częstotliwości. Stosuje się tu zakres od 100 do 3200 Hz, a w przypadku potrzeby rozszerzenia w zakresie od 50 do 5000 Hz.

 

Jak zapewnić lepszą izolacyjność akustyczną wnętrza?

Rozpatrując, co można zrobić: niewątpliwie dobre efekty przynosi wygłuszenie ścian, sufitów i podłóg. Ściany powinny zatrzymać zarówno przemieszczanie się dźwięków powietrznych, jak i  uderzeniowych pochodzących z drgań z podłóg, ścian oraz stropów.

 

Jeżeli chodzi o sufit, efektywnym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie podwieszanego sufitu, wykonanego z płyt gipsowo-kartonowych. Wygłuszy on nie tylko hałasy dobiegające od góry, lecz również pochłonie dźwięki pochodzące z wnętrza pomieszczenia. Przestrzeń „pomiędzy”, tj. znajdującą się nad sufitem podwieszanym należy wypełniać materiałem izolacyjnym. Materiałami wyciszającymi są m. in.: maty, wełny mineralne, kauczuk syntetyczny, pianki izolacyjne.

 

W zakresie ścian, jedną z metod jest zastosowanie okładziny w nowej technologii. Przykładowo można zastosować wełnę mineralną, która jest pokryta powłokami akustycznymi. Efektownym i nowoczesnym zarazem rozwiązaniem jest zastosowanie korka naturalnego lub ewentualnie paneli ściennych.

 

Ważna jest też akustyka samego wnętrza – o takim zaprojektowaniu i zagospodarowaniu pomieszczenia, aby ściana, na której umieszczony jest telewizor odpowiednio rozproszyła dźwięk.

 

Jeżeli myślimy o podłogach pod kładzione panele czy wykładziny, można zastosować odpowiedni typ maty, która ma właściwości wyciszające sąsiadów mieszkających pod nami. Naturalne drewno zaś nie odbija dźwięku, a pochłania dźwięk, lecz jest rozwiązaniem zazwyczaj najdroższym.

 

Ważne jest zadbanie o szczeliny pomiędzy podłogą a ścianą tzw. dylatacje przeciwdziałające  przemieszczaniu się drgań między ośrodkami, którymi są podłogi i ściany.

 

Chcąc uzupełnić efekt wygłuszenia nie należy zapominać o tym, aby dźwięk nie miał zbytnich szans na  odbijanie się od mebli, podłogi i ścian. Tutaj możemy zastosować tkaniny, dywany, meble tapicerowane, poduszki, firanki czy zasłony, a także obrazy.

Jeżeli potrzebujesz zbadać izolacyjność akustyczną, śmiało skontaktuj się z nami.

Jeżeli wiesz, czego dokładnie chcesz – określisz to dokładnie w zapytaniu przesyłanym do nas.

Jeżeli nie posiadasz wiedzy w tym zakresie – zaproponujemy Ci rodzaj pomiaru!

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.