Raport Początkowy - Ekomeritum

RAPORT POCZĄTKOWY

Raport początkowy

Jest załącznikiem do Pozwolenia Zintegrowanego – dokumentacją
złożoną z części opisowej i wyników akredytowanych badań laboratoryjnych.

Stanowi opracowanie, które zawiera bardziej szczegółowe i wnikliwe opisy
przeprowadzonych badań i analizę ich wyników niż Analiza Ryzyka.

 

Zawiera opis zabezpieczeń zakładu przez zanieczyszczeniami gruntu (gleby i wód znajdujących się w gruncie), które mogą przedostać się do niego jako substancje niebezpieczne dla środowiska.

Raport początkowy poprzedza pobranie prób gruntu (gleby i wód) z terenu oddziaływania i dokładne przeanalizowanie ich pod względem występujących
w nich 
zanieczyszczeń.

 

W celu prawidłowego dobrania zakresu badań powinno się uwzględnić zarówno prawdopodobne zanieczyszczenia powstałe jeszcze przed rozpoczęciem budowy obecnego/obecnie planowanego zakładu (zanieczyszczenia historyczne), jak także te zanieczyszczenia, które mogły zostać spowodowane przez działalność obecnie eksploatowanego na
tym terenie zakładu.

badanie gruntu
stan poczatkowy wod i gruntu

Ze wstępnych badań przeprowadzonych na podstawie pobranych prób gruntu i wód ustala się czy nie należałoby w pewnych miejscach pobrać gruntów z większej głębokości i gęściej, aby w przypadku odnalezienia obszaru zanieczyszczonego określić granice występowania tych zanieczyszczeń. Oznacza to, iż Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, iż do wykonania takich dokładniejszych badań może być zmuszony mimo wykonania badań wstępnych, które mogą okazać się niewystarczające.

Na podstawie badań i analizy przygotowuje się raport początkowy.

Jego wyniki pokazują stan początkowy gruntu i wód w gruncie z jakim zakład rozpoczął działalność (ewentualnie na dzień przeprowadzania badań gdyby zakład wcześniej istniał i zaczął podlegać pod pozwolenie zintegrowane).

Wnioski płynące z raportu mogą ewentualne wskazywać potrzebę oczyszczenia gruntu w niektórych miejscach.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.