Króćce pomiarowe - montaż i instalacja - Ekomeritum

KRÓĆCE POMIAROWE

Oferujemy króćce pomiarowe z gwintem wewnętrznym M64x4 przeznaczone do przygotowania stanowiska pomiarowego. Króciec pomiarowy umożliwia prawidłowe wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994.

Średnica wewnętrzna przelotu króćca pomiarowego w ścianie kanału przepływowego oraz długość króćca powinny zapewnić swobodne wprowadzenie sondy do wnętrza kanału przepływowego.

Oferujemy króćce pomiarowe M64x4 standardowo wykonane z różnych rodzajów stali: ocynkowanej i nierdzewnej; z kołnierzem prostym lub łukowym; lub inne wg indywidualnych wymagań klienta.

W przypadku niestandardowych emitorów lub warunków prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia zakresu oferty.

krocce pomiarowe

Montaż króćców

Do montażu króćców konieczne są informacje o lokalizacji emitora na terenie Polski, wysokości emitora, kształcie, tworzywie z jakiego jest wykonany, warunkach atmosfery emitora (np. czy ma 291K czyli temperaturę pokojową, czy podwyższoną) oraz czy jest zastosowana dodatkowa preizolacja na emitorze?

W sytuacji braku dostosowania instalacji do prawidłowego montażu króćców pomiarowych możemy  przeprowadzić ekspertyzę emitorów oraz sprawdzić, czy istnieje możliwość założenia nakładki na emitory umożliwiającej dokonanie pomiarów.

krociec pomiarowy kwasoodporny
krociec pomiarowy 1
krocce do wspawania rotated

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.