Raporty do KOBiZE - Ekomeritum

RAPORTY DO KOBIZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Nadal wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z faktu, że istnieje  „KOBiZE”. Oczywiście z roku na rok liczba tych przedsiębiorstw maleje. Brak wiedzy przez część z nich o KOBiZE oznacza brak składania przez nie Raportów, które są obowiązkowe. Kto jest zobowiązany do wypełniania Raportów do KOBiZE ? Kto kontroluje przedsiębiorców w tym zakresie? Na te pytania postaramy się udzielić Ci odpowiedzi.

raport kobize

Czym jest KOBIZE?

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (w skrócie nazywany „KOBiZE”) realizuje zadania związane z bilansowaniem zanieczyszczeń oraz ochroną powietrza. Powstał, aby wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektyw unijnych oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
W KOBiZE w 2011 roku uruchomiona została Krajowa Baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

wielkosc emisji zanieczyszczen

Jakie są główne zadania KOBIZE?

Kto ma obowiązek rejestracji i wykonywania raportów do KOBIZE? Jakie procesy generują konieczność wykonywania raportów do KOBIZE?

Podmiot korzystający ze środowiska powodujący emisję do powietrza jest zobowiązany do wykonywania  corocznego Raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

W raporcie KOBIZE uwzględnia się wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z wielu sektorów przemysłowych – m.in. z procesów takich jak: spalanie paliw, eksploatacja kotłów, rafineria ropy naftowej lub gazu, odlewanie stali lub stopów żelaza, spawanie, szlifowanie, malowanie, lakierowanie, nakładanie powłok, czyszczenie i spalanie paliw w samochodach. Poza wymienionymi procesami, raportowaniu podlega wiele innych czynności powodujących emisję zorganizowaną lub niezorganizowaną.

Wielkość emisji w raporcie uwzględnia się na podstawie prowadzonej przez przedsiębiorstwo lub instytucję ewidencji emisji gazów i pyłów do środowiska, zużyć materiałów, wskaźników emisji, czasów pracy instalacji i urządzeń oraz zgłoszenia/pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza/pozwolenia zintegrowanego/wyników pomiarów, jeżeli podmiot posiada któryś z wymienionych dokumentów

Do kiedy należy wypełnić raport do KOBIZE?

Raport do bazy KOBIZE, należy składać corocznie do końca lutego za rok poprzedni.  Sprawozdanie składa się internetowo, po wcześniejszym zarejestrowaniu się do Krajowej Bazy. Czas oczekiwania na weryfikację złożonego wniosku o nowe konto w bazie powinien nie przekroczyć 1 miesiąca.

Kto kontroluje, czy wypełniamy obowiązek raportowania do KOBIZE?

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzenia takiej ewidencji od 2011 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma prawo sprawdzić czy podmiot posiada omawiane raporty, w przypadku braku może wydać zarządzanie pokontrolne nakazujące uzupełnienia zaległości za okres do 5 lat wstecz..

Celem raportowania do KOBIZE jest zdobycie danych o aktualnych emisjach różnych zanieczyszczeń w kraju, tworzenie opracowań środowiskowych, raportowanie o wynikach do Unii Europejskiej i wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

 

Nawet mała firma posiadająca tylko jeden samochód lub kocioł grzewczy

 

jest zobowiązana co roku do uzupełniania raportu o wielkości emisji do KOBiZE!!!

 

Do raportowania do Krajowej Bazy (KOBIZE) niezbędne jest założenie konta internetowego w bazie oraz coroczne raportowanie emisji, do końca lutego.

 

Raport do KOBiZE należy samodzielnie uzupełnić w bazie KOBiZE do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 

Wypełnienie Raportu do KOBIZE

dla osoby wykonującej to pierwszy raz nie jest proste.

Jeśli uważasz, że potrzebne jest Ci wsparcie w raportowaniu do KOBIZE, skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

Chętnie wesprzemy Cię w wypełnieniu raportu do KOBiZE, a gdybyś chciał to również  przeprowadzimy szkolenie w tym zakresie.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.