Outsourcing i konsulting środowiskowy - doradztwo i raporty - Ekomeritum

Etap Inwestycji

Decyzja
Środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bardzo często niezbędna jest do uzyskania pozwolenia na budowę.

Image hover effect image

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja flory i fauny lub inwentaryzacja drzew i krzewów.

Image hover effect image

Remediacja

Rekultywacja in situ lub wymiana gruntu oraz rekultwacja exitu.

Image hover effect image

Audyt ochrony środowiska

Audyt ujawnia niedopełnione obowiązki przedsiębiorstw względem obowiązującego prawa ochrony środowiska.

Etap Eksploatacji

Image hover effect image

Emisja Powietrza

Opracowania w zakresie emisji niebędne są do występowania o pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Image hover effect image

Operaty Wodnoprawne

Operaty dotyczące gospodarki wodnej oraz ściekowej (ujmowanych wód, odprowadzanych ścieków).

Image hover effect image

Wytwarzanie Odpadów

Posiadanie instalacji, z której powstają odpady oraz przekroczenie wskazanej w ustawie ilości odpadów.

Image hover effect image

Przetwarzanie Odpadów

W przypadku przetwarzania odpadów niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Image hover effect image

Pomiary emisji

Wstępne i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń (gazów i pyłów) do powietrza atmosferycznego.

Image hover effect image

Separatory

Urządzenia niezbędne przy odprowadzaniu ścieków z utwardzonych terenów dróg, parkingów.

Image hover effect image

Króćce, nakładki na emitory

Produkty umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.

Image hover effect image

BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Pamiętaj jednak, że specyfiką naszej branży jest fakt, iż firma oferuje usługę, a nie gotowy produkt znajdujący się na półce magazynu. Na przygotowanie odpowiedniej dla Ciebie oferty oraz wykonanie zleconej już pracy potrzebujemy czasu. Jeśli doślesz nam posiadane pozwolenia lub inne dokumentacje ułatwi nam to przygotowanie odpowiedniej oferty. W treści przesłanych dokumentacji np. pozwoleń  odnajdziemy większość niezbędnych parametrów, od których uzależniona jest wycena usługi.

Współpracujemy z firmami

Oferujemy konsulting z zakresu ochrony środowiska.

 Zarządzasz przedsiębiorstwem, pracujesz na stanowisku dyrektora, kierownika, specjalisty ds. ochrony środowiska lub innym:

Dostałeś zadanie dopilnowania realizacji inwestycji rozbudowy zakładu lub dopełnienia przez przedsiębiorstwo obowiązków związanych z ochroną środowiska już na etapie jego eksploatacji?

Jesteś firmą dotychczas działającą poza Polską i chcesz zalegalizować działalność w naszym kraju?

Prowadzenie działalności wiąże się z odpowiedzialnością w różnych zakresach, m.in. ochrony środowiska, przytłaczają Cię ustawy, masz dosyć prawnych obostrzeń. – Chcesz, aby nie wszystko spadało na Twoje barki. – Potrzebujesz wsparcia?

ekomeritum kula ziemska

Zastanawiasz się czy zakup działki na potrzeby nowej inwestycji lub zakupienie już funkcjonującego zakładu produkcyjnego może stworzyć nieprzewidziane koszty związane z ochroną środowiska?

Zaskoczył Cię WIOŚ i zapowiedział kontrole lub już otrzymałeś zarządzenia pokontrolne z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

Chcesz poszerzyć swoje kompetencje? Zastanawiasz się, w jakim stopniu zdobyta wiedza wzbogaci Twoją firmę? Szukasz szkolenia np. z zakresu gospodarki odpadami, opłat środowiskowych, KOBIZE, itp.?

Masz następujący problem…:

Masz problem z hałasującym sąsiadem?

Brzydko pachnie w okolicy! - Znalazłeś winowajcę i chcesz zbadać Odory?

Chcesz ograniczyć emisje gazów / pyłów (m. in. LZO) do powietrza i dotychczas nie znalazłeś rozwiązania!

Twojego emitora nie uda się przystosować do wykonania pomiaru i potrzebujesz rozwiązania, a musisz spełnić warunki pozwolenia.

Prowadzisz gospodarkę odpadami opakowaniowymi lub odpadami. Masz trudność w uzupełnieniu ewidencji w BDO lub nigdy wcześniej tego nie wykonywałeś.

Potrzebujesz pomiarów wykonanych z akredytacją?

Magazynujesz odpady palne i potrzebujesz operatu przeciwpożarowego.

Chcesz zmienić status odpadów na produkt uboczny i szukasz Wykonawcy dokumentacji.

Przeraża Cię początek roku – Kobize i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne roczne sprawozdania wykonamy dla Ciebie!!!!

Transportujesz, przetwarzasz, wytwarzasz odpady, gospodarujesz wodą i ściekami, emitujesz gazy i pyły do powietrza i chcesz uregulować stan formalno-prawny t.z.n. masz zamiar ubiegać się o zdobycie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń).

Zleć nam wykonanie audytu w zakresie ochrony środowiska​

Jeżeli znajdziemy problem, to zaproponujemy optymalne dla Ciebie rozwiązanie i to Ty zdecydujesz, czy mamy go również zlikwidować.

Podczas audytu specjalista odwiedzi zakład, zapozna się z dokumentami, obejrzy instalacje oraz przygotuje zwięzły raport. Po audycie będziesz mógł przystąpić (samodzielnie lub zlecając na zewnątrz) do uzupełniania brakujących elementów celem dopełnienia powinności względem obowiązującego prawa.

Spokojnie zadzwoń do nas, a nie zostawimy Cię samego z Twoim problemem!

Jeśli nie znajdziesz usługi, której potrzebujesz, na naszej liście usług nie przejmuj się – dla naszego zespołu nie ma rzeczy niemożliwych!

EkoMeritum jest firmą z ponad 15 letnim doświadczeniem działającą na terenie całej Polski

raporty srodowiskowe

Specjalizujemy się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska. W tej dziedzinie oferujemy szeroki wachlarz usług. Od początku działania naszej firmy doradztwo z zakresu ochrony środowiska było podstawą naszych działań.

Jesteśmy jedną z wiodących firm na polskim rynku – działamy już od ponad 15 lat w zakresie wykonywania usług ochrony środowiska.

Koncentrujemy się na działalności w ochronie środowiska w Polsce, pomimo że Grupa, w ramach której działamy, obejmuje również firmy działające w innych branżach, jednocześnie na kilku rynkach europejskich. Powodem jest chęć zapewnienia odpowiedniej jakości usługi doradczej w zakresie ochrony środowiska.

W obliczu stale zmieniającego się prawa oraz mnogości aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska świadomie podjęliśmy decyzję, aby skoncentrować się na jednym rynku ograniczając się do działań na terytorium Polski. Wychodząc z powyższego założenia specjalizujemy się w szerokim zakresie usług i produktów ochrony środowiska.

Wykonujemy również różnego typu inne analizy

Ochrona środowiska to nasz „Konik”

Współpracujemy z liczną grupą specjalistów i ekspertów.

Z pewnością znajdziemy rozwiązanie!

Rozwój EkoMeritum

Naszą działalność rozpoczynaliśmy od przygotowywania różnego rodzaju dokumentacji celem ubiegania się o uzyskanie pozwoleń i zezwoleń (tzw. decyzji administracyjnych) w zakresie ochrony środowiska.

Potem przyszła kolej na uzupełnienie i wykonywanie sprawozdań, m.in. opłat w zakresie korzystania ze środowiska, raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami i innych.

Po pewnym czasie oferowaliśmy również    pomiary i badania z zakresu ochrony środowiska oraz bhp (pomiarów na stanowiskach pracy) oraz wykonywaliśmy audyty w zakresie ochrony środowiska.

Przyszedł też czas na rozszerzenie działalności o sprzedaż separatorów, króćców oraz nakładek na emitory (umożliwiających pomiar w miejscach, gdzie dotychczas był on niemożliwy), a ponadto oferowanie klientom bardziej skomplikowanych usług i produktów takich jak instalacje do redukcji LZO oraz wielu innych.

ochrona srodowiska outsourcing
firmy ekologiczne

Nasza firma wciąż się rozwija uzupełniając i poszerzając zakres świadczonych usług oraz dostarczanych produktów. Naszym celem jest jak najrzetelniejsza obsługa klienta, podstawą której jest budowanie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

Nasza firma składa się z odpowiedzialnych i kompetentnych specjalistów. Wspierana jest przez wyspecjalizowanych partnerów posiadających szeroki zakres wiedzy i doświadczenia. Celem całego zespołu jest terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań.

Zapewniamy klientom usługi specjalistów w zakresie gospodarki odpadami oraz odpadami opakowaniowymi, emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, emisji hałasu do środowiska. Współpracujemy z: przyrodnikami, specjalistami ds. audytów, specjalistami ds. przygotowywania wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, specjalistami ds. pozwoleń zintegrowanych, hydrogeologami i geologami, specjalistami w zakresie bhp i ppoż, i innych.

Współpraca

Współpracujemy na bieżąco z urzędami wydającymi decyzje oraz opiniującymi inwestycje, m. in. Starostwami, Urzędami Gminy, Urzędami Marszałkowskimi, Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, Sanepidami, Wodami Polskimi, Komendami Straży Pożarnej. Ponadto podczas kontroli,  (gdy zachodzi potrzeba), na zlecenie klientów pozostajemy w kontakcie z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska.

Oferujemy pomiary i badania oraz współpracujemy z wieloma laboratoriami. W przypadku, gdy laboratorium nie ma akredytacji na jeden z parametrów lub substancji, to współpracuje z innymi laboratoriami. W 95% przypadków jesteśmy w stanie wykonać akredytowane badania w brakującym zakresie wynikające z wydanej Państwu decyzji administracyjnej. Zdarzają się przypadki, iż laboratorium posiłkuje się usługami innego, partnerskiego laboratorium zlokalizowanego w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Staramy się klientom zapewnić jak najszerszy wachlarz pomiarów i badań.

Wykonujemy m.in. takie dokumentacje i usługi jak:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • raport oddziaływania na środowisko

dla planowanej inwestycji wraz z innymi dokumentacjami uzupełniającymi wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach m.in.

 • inwentaryzacją flory i fauny,
 • inwentaryzacją drzew i krzewów,
 • dokumentacją geotechniczną,
 • dokumentacją geologiczno-inżynierską.
 • operaty na emisje gazów i pyłów do powietrza, 
 • operaty wodnoprawne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 
 • operaty z zakresu gospodarki odpadami (wytwarzania, przetwarzania, zbierania odpadów oraz uznania odpadu za produkt uboczny), 
 • dokumentacje do wniosków o pozwolenia zintegrowane.
 • sprawozdania w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, 
 • raporty do Kobize, 
 • baza BDO (uzupełniamy w różnych zakresach), 
 • i inne.,

oferujemy akredytowane pomiary i badania z zakresu:

 • ochrony środowiska (emisji do środowiska),
 • bhp (na stanowiskach pracy),

oferujemy prace remediacyjne, w których zakresie są możliwe:

 • wykonanie badań gruntu i wód gruntowych,
 • określenie zasięgu zanieczyszczenia,
 • przygotowanie dokumentu planu remediacji,
 • dokonanie rekultywacji gruntu.

 
Zakres prac zależny jest od zakresu otrzymanego zlecenia.

w przypadku kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pomagamy firmom zrealizować zarządzenia pokontrolne.

w przypadku konieczności zamontowania:

 • króćców pomiarowych,
 • nakładek na emitory,
 • urządzeń służących redukcji emisji LZO,
 • separatora substancji ropopochodnych

również służymy Państwu pomocą,

jeżeli istnieje potrzeba, dokonujemy przeglądów ochrony środowiska i wyniki audytu przedstawiamy w formie zwięzłego raportu zawierającego zalecenia.

Oferujemy doradztwo w zakresie obowiązku spełniania wymogów prawa OŚ!

Nasze doświadczenie poparte Referencjami

Nasze doświadczenie potwierdzają otrzymane przez nas Referencje.  Zaufało nam dotychczas wiele firm reprezentujących szereg branż. Cały czas się rozwijamy, dzięki czemu jesteśmy

w stanie efektywnie pomóc naszym klientom w coraz szerszym spektrum tematów. Nasze referencje udostępnione są na niniejszej stronie w zakładce „Referencje” .

Oferujemy szeroki zakres wyspecjalizowanych usług

Wysłuchamy, wytłumaczymy, wskażemy „za” i „przeciw”, przygotujemy dokumentacje, wykonamy sprawozdania z zakresu ochrony środowiska, a gdyby wynikła taka potrzeba zrobimy badania lub pomiary w wymaganym zakresie. Do Twojej dyspozycji oddajemy zespół doświadczonych doradców. W naszej firmie otrzymasz bezpłatnie profesjonalne wsparcie indywidualnego opiekuna.

Terminy Urzędowe​

Jakie terminy obowiązują urzędy?

Image hover effect image

Właściwe organy

Właściwy urząd- Który organ jest właściwy

Image hover effect image

Podstawa Prawna

Akty prawne dotyczące ochrony środowiska.

Image hover effect image

Opis Usługi

Jak wygląda proces obsługi klienta jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji?

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Aktualności