• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Firma Ekomeritum

EkoMeritum jest firmą działającą na terenie całej Polski już ponad 15 lat. Specjalizujemy się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska. Nasze doświadczenie popierają otrzymane przez nas Referencje zamieszczone na niniejszej stronie www.

Wykonujemy takie m.in. takie dokumentacje  i usługi jak:

a) karta informacyjna przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko  (celem jest ubieganie się  przez Inwestora  o dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach),

b) operaty na emisje gazów, operaty na emisje pyłów, operaty wodnoprawne, operaty na gospodarowanie odpadami celem ubiegania się o pozwolenia na emisję gazów, pozwolenia na emisję pyłów, zezwolenie na emisję gazów, zezwolenie na emisję pyłów, pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, pozwolenia zintegrowane,

c) w przypadku gdy zdarzy się kontrola WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) pomagamy firmom zrealizować zarządzenia pokontrolne,

d) oferujemy akredytowane pomiary i badania w zakresie ochrony środowiska i bhp,

e) w przypadku konieczności zamontowania króćców pomiarowych lub gdy potrzebny jest separator substancji ropopochodnych pomagamy rozwiązaniu tego problemu.

Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu oraz pomogą uzupełnić brakujące elementy w zakresie pozwoleń, pomiarów i badań, sprawozdań oraz innych zagadnień.

czytaj więcej