• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Badania gruntu

 

Wykrycie oraz ocena zanieczyszczeń gruntów pozwala określić skalę problemu na danym terenie.

W zakresie oferty badań gleby i gruntów oferujemy m.in.: wykonanie badań właściwości fizycznych i chemicznych.

Badanie gruntów może obejmować zbadanie obecności w ziemi:

-  metali ciężkich,

-  związków nieorganicznych, 

-  substancji ropopochodnych,

-  węglowodorów chlorowanych,

-  pestycydów

-  oraz innych zanieczyszczeń

zgodnie z zakresem złożonego zlecenia.

 

Świadomość  wcześniejszej obecności na danym terenie zakładu przemysłowego,  wysypiska śmieci lub innego rodzaju działalności powoduje, iż zostanie przedstawiona oferta weryfikacji gleby również pod kątem zagrożeń wynikających z przeszłości działki.


Oferujemy badania gruntów głównie na terenie Warszawy i w najbliższych okolicach. Podejmujemy się również zleceń z innych regionów Polski.

 

Próbkobiorcy reprezentujący laboratorium przyjeżdzający do Państwa dokonują odpowiednich poborów próbek do wykonania różnego rodzaju testów.

 

 

 

Podstawa Prawna:

 

Warszawa, dnia 5 września 2016 r. Poz. 1395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

 

Załącznik nr 1  SUBSTANCJE POWODUJĄCE RYZYKO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI, ICH DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI W GLEBIE ORAZ DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI W ZIEMI, ZRÓŻNICOWANE DLA POSZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ORAZ GRUP GRUNTÓW, WYDZIELONYCH W OPARCIU O SPOSÓB ICH UŻYTKOWANIA

 

Załącznik nr 2  RODZAJE DZIAŁALNOŚCI MOGĄCYCH Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM POWODOWAĆ HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZIEMI, WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZYKŁADOWYCH DLA TYCH DZIAŁALNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ

 

Załącznik nr 3  REFERENCYJNE METODYKI WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEBY I ZIEMI