• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Gwarancja środowiskowa

 

Stanowi formę zabezpieczenia roszczeń, jest także wymagana do aktualizacji pozwoleń zgodnie ze zmianami prawa o odpadach z roku 2012.

 

Art. 48 ust.4, wskazuje 4 formy zabezpieczenia roszczeń i są to:

-gwarancja ubezpieczeniowa

-polisa ubezpieczeniowa

-gwarancja bankowa

-depozyt

 

Gwarancja środowiskowa (ubezpieczeniowa), stanowi zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej sumy pieniężnej. Oznacza to, że beneficjent, w momencie wyrządzenia szkody środowiskowej może liczyć na wypłatę roszczenia do wysokości sumy gwarancyjnej po stwierdzeniu zgodności wezwania do zapłaty. Wezwanie to musi być zgodne z zapisami gwarancji. 

Gwarancja środowiskowa zabezpiecza roszczenia beneficjenta względem zobowiązanego do wysokości sumy gwarancyjnej.

 

Gwarancja środowiskowa ma wiele korzyści:

-Przedsiębiorca nie traci płynności, ponieważ gotówka nie jest zamrażana

-Gwarancja środowiskowa wiąże się analizą finansową i aktualnej sytuacji finansowej, więc jej przyznanie świadczy o dobrej kondycji firmy i wiarygodności

-przedsiębiorca nie traci zdolności kredytowej

-gwarancja środowiskowa jest przyznawana na podstawie umowy, która jest zbieżna z aktualnymi przepisami prawa

-każdy przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku i zawsze jest traktowany indywidualnie.

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.