• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenie Zintegrowane

Oferujemy przygotowanie dla Państwa zakładu pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenie zintegrowane jest pewną formą zezwolenia na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną dla instalacji przemysłowych i innych.

W dużym zakresie ma zastępować sektorowe decyzje środowiskowe, obejmując swym zakresem wiekszośc oddziaływań zakładu na środowisko.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien obejmować kompleksowe podejście zakładu do ochrony środowiska realizowane m.in. poprzez zastosowanie BAT (najlepszych - najbardziej efektywnych  dostępnych technik ) w osiąganiu wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zakład.

Wdrożenie BAT - praktyczne zastosowanie BAT powinno uwzględniać  aktualne warunki ekonomiczne i techniczne oraz rachunek kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a planowana do zastosowania technika powinna być możliwa do wdrożenia  przez zakład na danym terenie i w danych uwarunkowaniach.

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.