• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Zalecenia pokontrolne WIOŚ - kontrola WIOŚ

Kontrola WIOŚ  / Protokół -  Zalecenia pokontrolne WIOŚ - Zarządzenia pokontrolne WIOŚ

 

Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ - Realizujemy zalecenia pokontrolne WIOŚ

 

Pomożemy Państwu w wypełnieniu zobowiązania pod nazwą ZALECENIA POKONTROLNE  WIOŚ podyktowanego przez Urząd Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zalecenia pokontrolne nazywane są one również „Zarządzenia pokontrolne” WIOŚ.

Działamy szybko, sprawnie rozpoznajemy potrzeby klienta i dokonujemy wyceny naszych usług.

Wykonywane przez nas  usługi charakteryzują konkurencyjne ceny i szybkie wykonanie zleconych zadań.

W razie wystąpienia potrzeb prosimy dzwonić pod numer 0-605 390 203.

 

Kontrola WIOŚ skutkuje otrzymaniem PISMA zawierającego ZALECENIA POKONTROLNE  WIOŚ, które to pismo nakłada na podmiot terminowe zrealizowanie opisanych tam zadań wraz z obowiązkiem zaraportowaniem Urzędowi o ich dokonaniu.

 

Nie wykonując zadań opisanych w piśmie przedsiębiorstwo naraża się na powtórna kontrolę.

 

Szybko przedsięwzięte kroki zapewnią dotrzymanie terminów nakazanych Państwa firmie przez Urząd.

 

Dla naszych klientów opracowujemy operaty / dokumentację w celu uregulowania stanu formalnoprawnego obejmującego następujące zakresy:

              a) emisję gazów i pyłów do środowiska,

              b) wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów,

              c) pobór wód,

              d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,

              e) wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe

                  do kanalizacji innego podmiotu,

              f) posiadanie instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane,

 

Pomagamy klientom

 • naliczając opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,
 • wypełniając sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska w powyższym zakresie,
 • wypełniając  sprawozdania do  KOBIZE,
 • zaprowadzając ewidencję odpadów,
 • wypełniając zbiorcze zestawienia w zakresie gospodarki odpadami,
 • wypełniając sprawozdania dotyczące opakowań,
 • wypełniając zgłoszenia i sprawozdania dotyczące wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 

Uzupełniamy również działania z zakresu pomiarów i badań:

 • emisji gazów i pyłów do powietrza,
 • pobieranych wód z ujęć,
 • odprowadzanych ścieków,
 • emisji hałasu,
 • oraz innych badań.

 

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia kontroli szczelności i prawidłowego działania urządzeń służących ochronie środowiska

      oraz

 • dostarczania kośćców pomiarowych, separatorów lub urządzeń do redukcji emisji gazów do powietrza (m.in.  LZO).

 

Z przyjemnością Państwu pomożemy   

 

-

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane

informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność