• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Badania geofizyczne

 

Badania geofizyczne

 

 

Pozwalają na ocenę i przeprowadzanie ekspertyzy dla celów projektowych i monitoringu geofizycznego.

Badania geofizyczne gruntów stosowane są najczęściej w budownictwie mieszkaniowym, drogownictwie, przemyśle.

 

Najczęściej spotykane metody geofizyki inżynierskiej są następujące:

 

  • pomiary sejsmiczne – to analiza rozchodzenia się sztucznie wygenerowanych fal sejsmicznych w badanym ośrodku stosowana do wykrywania granic geologicznych, litego niespękanego podłoża np. granitów, wapieni, dolomitów itp. w kamieniołomach, nieciągłości, poziomów wód gruntowych, zmian zagęszczenia, osiadań, pustek, form krasowych oraz obiektów podziemnych.

 

  • pomiary georadarowe - to analiza rozprzestrzeniania się fali elektromagnetycznej w ośrodku przydatna w wyznaczaniu granic geologicznych i geotechnicznych, osiadań gruntu, pustek w skałach i innych ośrodkach, wykrywania obiektów podziemnych, poszukiwania infrastruktury takiej jak kable, rury (także PCV) lub kolektory.

 

  • pomiary elektrooporowe – to analiza rozchodzenia się wytworzonego prądu elektrycznego w danym ośrodku - bazuje na określeniu zmian elektrycznej oporności właściwej (rezystywności) badanego gruntu. Metoda znalazła zastosowanie w wykrywaniu granic geologicznych i geotechnicznych (np. przewierty sterowane HDD), określaniu rezystywności gruntu (np. dla gazociągów), wykrywaniu zmian oporności gruntu, zwierciadła wód, poszukiwaniu zasięgu skażenia, zanieczyszczenia jak również wykrywaniu obiektów podziemnych.

 

  • Metoda mikrograwimetryczna – polega na analizie zmian przyciągania ziemskiego powodujących mikroanomalie siły ciężkości spowodowane niejednolitym rozkładem mas skalnych w górotworze. Stosuje się ją do odnajdywania rozluźnień i pustek w będących efektem płytkiej eksploatacji górniczej oraz zjawisk krasowych. Ponadto metoda ta stosowana jest do wynajdywania nieudokumentowanych i niezlikwidowanych szybów, biedaszybów, sztolni, wyrobisk, podziemnych pomieszczeń mieszkalnych (gospodarczych i militarnych), fortyfikacji, piwnic, komór, tuneli i korytarzy oraz katakumb, krypt i grobowców.

 

  • metoda elektromagnetyczna – to analiza zaburzenia indukowanego pola elektromagnetycznego rozchodzącego się w ośrodku. Polega dokładniej na analizie wykrytych zmian oporności gruntu w celu określania zasięgu skażenia gruntu, zanieczyszczeń, określeniu miejsc wzmożonych filtracji lub przecieków, wyznaczaniu obiektów podziemnych, kolektorów i tuneli.

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.