• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Dioksyny i furany

 

Dioksyny i furany

 

 

W ofercie mamy oznaczenie dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów) jak również PCB o podobnym i niepodobnym działaniu do dioksyn (DL-PCB oraz NDL-PCB) m.in. w emisjach przemysłowych czy produktach technicznych.

 

Nasza oferta zawiera również pomiary okresowe, odbiorowe, pomiary sprawdzające skuteczność urządzeń ochrony powietrza (AST i QAL2)  i pomiary systemu PRTR.

 

 

Pomiary kontrolne – okresowe wykonywane są min. 2 razy do roku.

 

Pomiary kontrolne systemów monitoringu ciągłego przeprowadza się zgodnie z procedurami AST (1 raz na rok) i QAL2 (raz na 2-3 lat) .

 

 

 

Dla firm zobowiązanych do przeprowadzania pomiarów okresowych.

 

Pomiary okresowe wykonywane są dla:

  • procesów energetycznego spalania paliw (pył ogółem, PM 10, PM 2.5 , NOx, SO2, CO)

  • procesów technologicznych

  • procesów spalania i współspalania odpadów (metale ciężkie, dioksyny ,furany, WWA, HCl, HF)

 

 

 

Dla firm zobowiązanych do przeprowadzania monitoringu ciągłego.

 

Pomiary kontrolne i kalibracyjne  systemów monitoringu ciągłego AMS:

  • Roczna Kontrola Sprawności- procedura AST pozwala ocenić jak zmierzone wartości monitoringu ciągłego (AMS) spełniają warunki porawnego i ważnego działania systemu oraz czy proces kalibracji i zmienności nadal są aktualne.

 

Pomiary kalibracyjne – procedura QAL2:

  • Wykonanie pomiarów równoległych w stosunku do automatycznego systemu pomiarów ciągłych emisji do powietrza, dla wszystkich wielkości monitorowanych (pył i substancje gazowe)  objętych systemem, na wskazanym emitorze.

 

 

Wykonanie procedury AST i QAL2 możliwe jest po wykonaniu badania funkcjonalności potwierdzającego sprawność i dostępność instalacji do wykonania pomiarów.

 

Roczna Kontrola Sprawności monitoringu ciągłego oraz kontrola i kalibracja systemu AMS musi zostać poprzedzona przeprowadzaniem przez użytkownika kontroli funkcjonalności systemu ASM zgodnie z aneksem A normy PN-EN 14181:2010.

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.