• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Karta Informacji Przedsięwzięcia (czasami potocznie nazywana karta informacji przedsięwzięcia) to dokumentacja przygotowywana w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku większości planowanych do zrealizowania inwestycji !

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu a dokładniej o rodzaju i usytuowaniu przedsięwzięcia, jego powierzchni oraz informacje dotyczące obiektów budowlanych, dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną całej planowanej do objęcia inwestycją nieruchomości, również o technologii, wariantach przedsięwzięcia, przewidywanej ilości wykorzystywanych surowców i mediów, o rozwiązaniach chroniących środowisko, o przewidywanych do  wprowadzania do środowiska substancjach lub energii, rozwiązaniach mających chronić środowisko,

 

Jeżeli występują to karta informacji przedsięwzięcia powinna zawierać również opis możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz obszarów podlegających ochronie

 

Z doświadczania wiemy, że  podejmując decyzję o zleceniu nam wykonania dokumentacji p.t. „Karta Informacji Przedsięwzięcia” większość naszych klientów podejmuje ostatecznie decyzję (już po rozmowie z naszymi specjalistami) o wykonaniu ROZSZERZONEGO dokumentu p.t. „Karta informacji przedsięwzięcia” – ma to duże korzyści dla Inwestora !

W przypadku pytań o powody proszę o kontakt z naszym biurem pod numerem tel. kom. 605 390 203

 

Wniosek złożony do właściwego urzędu podlega w dalszej kolejności opiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wody Polskie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli zachodzi taka potrzeba Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia takiej oceny i nakłada obowiązek przedłożenia raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz określa jego zakres.

 

W większości przypadków jednak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest bezpośrednio po rozpatrzeniu dokumentu p.t. „Karta Informacji Przedsięwzięcia”

 

 

Poniżej linki do dodatkowych informacji dotyczących naszej usługi w zakresie: „Karta Informacji Przedsięwzięcia

 

   Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

  -  Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.