• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Montaż króćców pomiarowych

 

Oferujemy króćce pomiarowe z gwintem wewnętrznym M64x4 przeznaczone do przygotowania stanowiska pomiarowego. Króciec pomiarowy umożliwia prawidłowe wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994.

 

Średnica wewnętrzna przelotu króćca pomiarowego w ścianie kanału przepływowego oraz długość króćca powinny zapewnić swobodne wprowadzenie do wnętrza kanału przepływowego sondy.

 

Oferujemy króćce pomiarowe M64x4 standardowo wykonane z różnych rodzajów stali: ocynkowanej i nierdzewnej, z kołnierzem prostym lub łukowym lub inne wg indywidualnych wymagań klienta.

 

W przypadku niestandardowych emitorów lub warunków prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia zakresu oferty.

 

Do montażu króćców konieczne są informację o lokalizacji emitora na terenie Polski, wysokości emitora, kształcie, tworzywie z jakiego jest wykonany, warunkach atmosfery emitora (np. czy ma 291K, czyli temperaturę pokojową, czy podwyższoną) oraz czy jest zastosowana dodatkowa preizolacja na emitorze ?

 

W sytuacji braku dostosowania instalacji do prawidłowego montażu króćców pomiarowych możemy  przeprowadzić ekspertyzę emitorów oraz sprawdzić  czy istnieje możliwość założenia nakładki na emitory umożliwiającej dokonanie pomiarów.