Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka - Ekomeritum

Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka

Wokół pola elektromagnetycznego narosło sporo mitów. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, jak oddziałuje ono na zdrowie człowieka. Czy jest się czego bać? Jaki jest wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka?

Co to jest pole elektromagnetyczne? Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne to naturalny rezultat działania podstawowych sił fizycznych. Występuje ono zawsze i wszędzie, a jego źródłem są m.in. wszystkie organizmy żywe, w tym także człowiek. Obok naturalnego pola elektromagnetycznego wyróżnić można sztuczne. Jego źródłem jest np. każde gniazdko elektryczne. Również i fale radiowe, które od ponad 120 lat ludzkość wykorzystuje do łączności, są zaliczane do fal elektromagnetycznych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska definiuje pole elektromagnetyczne jako pole elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne, którego częstotliwości mieszą się w zakresie od 0 Hz do 300 GHz. Ten sam dokument określa również, jak powinna wyglądać ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z przyjętymi zapisami, ma ona polegać na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska. W tym celu podejmuje się działania pozwalające:

  • utrzymać pole elektromagnetyczne na poziomie niższym lub przynajmniej równym dopuszczalnych wartości,
  • zmniejszyć poziomy pól elektromagnetycznych do dopuszczalnych (lub niższych), jeśli nie są one zachowane.

W polskim ustawodawstwie kwestie związane z polem elektromagnetycznym reguluje nie tylko ustawa – Prawo ochrony środowiska, ale również dwa rozporządzenia. Pierwsze określa dopuszczalne poziomy PEM w środowisku dla różnych częstotliwości, a także metody ich sprawdzania od źródeł w środowisku. Drugie natomiast reguluje zasady monitoringu poziomów PEM w środowisku, przeprowadzanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Pole elektromagnetyczne a zdrowie człowieka – czy jest się czego bać?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przeanalizowała ponad 25 tys. badań naukowych dotyczących konsekwencji zdrowotnych kontaktu z polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez urządzenia telekomunikacyjne i stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów, by uznać negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.

Jedynym potwierdzonym skutkiem kontaktu człowieka z polem elektromagnetycznym jest tzw. efekt termiczny, który polega na nagrzewaniu się skóry i powierzchniowych warstw ciała. Organizm jednak sam reaguje na tę zmianę i kontroluje ją, np. poprzez zwiększenie przepływu krwi usuwa nadmiar ciepła. Mechanizm ten jest wykorzystywany także przy zwiększonej aktywności fizycznej.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zakwalifikowała pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej do grupy 2B, czyli jako czynniki „możliwie rakotwórcze dla człowieka”, przy czym do tej samej kategorii należą kiszone warzywa czy też wyciągi z aloesu i gingko biloba (miłorzębu japońskiego). Niżej IARC klasyfikuje wyłącznie czynniki „prawdopodobnie nierakotwórcze” oraz „niemożliwe do sklasyfikowania”.

Negatywny wpływ pola magnetycznego na człowieka – czy znalazł potwierdzenie?

Przedmiotem badań była również domniemana nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne występująca u niektórych ludzi. Miała się ona objawiać m.in. bezsennością, zmęczeniem i bólem głowy. Jednak i ona nie znalazła potwierdzenia w próbach klinicznych. Wręcz odwrotnie wykazały one, że pole elektromagnetyczne łagodzi symptomy, które miało wywoływać.

Pole elektromagnetyczne od lat jest wykorzystywane w medycynie. Opiera się na nim niemalże cała diagnostyka obrazowa, która służy do wykrywania i potwierdzania różnorodnych schorzeń w tym m.in. rezonans magnetyczny. Co więcej, pole elektromagnetyczne jest stosowane przy wspomaganiu regeneracji tkanki kostnej.

Liczne opracowania badające oddziaływanie elektromagnetyczne na zdrowie człowieka nie potwierdzają jego negatywnego wpływu. Nie oznacza to jednak, że nie należy monitorować poziomu PEM w środowisku. Jeśli wartość przekroczy dopuszczalne normy, podmiot odpowiedzialny za ten stan jest wzywany do wdrożenia niezbędnych zmian.

Najnowsze