Dyrektywa SUP i zmiany w BDO – rejestracja dla nowych podmiotów? Kto musi jej dokonać? - Ekomeritum

Dyrektywa SUP i zmiany w BDO – rejestracja dla nowych podmiotów? Kto musi jej dokonać?

Co roku wprowadzamy do obiegu takie ilości plastiku, że trudno oczekiwać ich neutralności wobec środowiska naturalnego. Jednym z mechanizmów UE, który ma ograniczyć negatywny wpływ tworzyw sztucznych, jest Dyrektywa SUP. Jakie zmiany w BDO ona wprowadza i kto musi się w nim zarejestrować w związku z wejściem w życie nowych przepisów?

Dyrektywa SUP – jakie podmioty muszą zarejestrować się w BDO?

 Uchwalona w 2019 roku Dyrektywa SUP (Single-Use-Plastic) ma na celu ograniczyć powstawanie odpadów z tworzyw sztucznych i zwiększyć kontrolę nad produktami z plastiku, które są wprowadzane na rynek. W związku z tym nakłada ona na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność rejestracji w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – dla kolejnej grupy podmiotów.

Wymogiem rejestracji w BDO zostały objęte wszystkie podmioty gospodarcze, które zajmują się produkcją, importem lub dystrybucją produktów objętych dyrektywą. Mowa tutaj przede wszystkim o podmiotach wprowadzających na rynek jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych. Należy także zaznaczyć, że od 1 lipca 2024 roku wiele wyrobów jednorazowego użytku zostanie objętych zakazem wprowadzania do obrotu. Dotyczy to produktów z tworzyw sztucznych, takich jak:

 • sztućce,
 • talerze,
 • słomki,
 • patyczki do balonów
 • mieszadełka do napojów,
 • pojemniki na żywność i napoje,
 • zakrętki do butelek,
 • patyczki higieniczne (z wyjątkiem tych przeznaczonych do celów medycznych),
 • a także produkty z polistyrenu ekspandowanego (opakowania styropianowe).

Plastikowe wyroby jednorazowego użytku znacznie zanieczyszczają środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że UE chce je lepiej nadzorować, co dzięki rejestracji w BDO jest możliwe. Co więcej, w poszczególnych krajach członkowskich wymienione produkty mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom, obowiązkom sprawozdawczym i opłatom.

Z uwagi na fakt, że plastikowe wyroby jednorazowego użytku i produkty z polistyrenu ekspandowanego są powszechnie wykorzystywane, obowiązek rejestracji w BDO dotyczy przedsiębiorców z różnych sektorów. Obejmuje on m.in. właścicieli restauracji, kawiarni, barów i punktów gastronomicznych oraz vendingowych, które w ramach działalności używają plastikowych opakowań.

Co ważne, przepisy dyrektywy SUP nie obowiązują w przypadku plastikowych produktów jednorazowego użytku, które nie mają alternatyw lub posiadają unikalne zastosowanie. To np. wyroby medyczne.

Dyrektywa SUP a BDO – jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach?

 Sama rejestracja w BDO nie wystarczy, aby podmiot gospodarczy, który produkuje, importuje lub dystrybuuje plastikowe produkty jednorazowego użytku i wyroby z polistyrenu ekspandowanego, działał zgodnie z obowiązującym prawem. O czym jeszcze musi pamiętać przedsiębiorca?

 1. Sprawozdanie SUP. Podmioty gospodarcze objęte dyrektywą SUP są zobowiązane do składania w BDO rocznych sprawozdań z ilości nabytych i wprowadzanych na rynek produktów z plastiku. Ma to ułatwić ich monitoring i wpływ na środowisko naturalne. Służy również egzekwowaniu opłat produktowych. 
 2. Opłata produktowa. Przedsiębiorca produkujący, importujący lub dystrybuujący plastikowe produkty jednorazowego użytku i wyroby z polistyrenu ekspandowanego musi uiszczać opłatę produktową. Jest ona wyliczana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu SUP i ma charakter kompensacyjny – przeznacza się ją na pokrycie szkód, jakie wymienione produkty wyrządzają środowisku. 
 3. Alternatywne opakowanie. Od 1 lipca 2024 roku podmioty objęte postanowieniami dyrektywy SUP mają zapewnić klientom końcowym alternatywy wobec produktów z plastiku, takie jak np. opakowania wielokrotnego użytku czy też wyroby z papieru, pulpy lub drewna.
   
 4. Przymocowanie nakrętki do napoju. Od 1 lipca 2024 roku przedsiębiorcy produkujący napoje muszą pamiętać o przymocowaniu nakrętek do butelek i opakowań.

Dyrektywy SUP nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki, w związku z czym jej implementacja następuje stopniowo. Wśród najważniejszych zmian można wymienić konieczność rejestracji w BDO, składania za pośrednictwem bazy sprawozdań SUP i uiszczania opłaty produktowej. Ma to sprzyjać ograniczeniu ilości plastikowych odpadów, które trafiają na rynek, a później zanieczyszczają środowisko.

Nie wiesz, czy Twoją firmę dotyczy dyrektywa SUP? Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Najnowsze