Dokumentacja geologiczno-inżynierska w projektach budowlanych – dlaczego tak ważna? Co powinna zawierać? - Ekomeritum

Dokumentacja geologiczno-inżynierska w projektach budowlanych – dlaczego tak ważna? Co powinna zawierać?

Chcesz zrealizować inwestycję budowlaną? Sprawdź, czy nie potrzebujesz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Podpowiadamy, kiedy należy ją wykonać i czym powinna się wyróżniać. Dlaczego jej opracowanie warto powierzyć specjalistom?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska – co to? Kiedy jest wymagana?

 Realizacja inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia różnych badań i przedstawienia ich wyników organom administracji państwowej. W celu określenia warunków geologicznych terenu, na którym ma zostać zrealizowany projekt, wykonuje się dokumentację geologiczno-inżynierską. Uznawana jest ona za szczegółowe opracowanie dokumentujące warunki gruntowo-wodne panujące w danym podłożu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska pozwala prawidłowo ocenić środowisko gruntowe planowanego przedsięwzięcia budowlanego, a tym samym uchronić się przed kosztownymi błędami, np. w związku z nieprawidłowym fundamentowaniem inwestycji. Odpowiednio wykonana wspomaga również proces otrzymywania pozwolenia na budowę i zwiększa szansę na uniknięcie opóźnień w realizacji przedsięwzięcia.

Kiedy dokumentacja geologiczno-inżynierska jest wymagana w projektach budowlanych?

 Nie wszystkie przedsięwzięcia budowlane wymagają sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, przy czym nie ma tutaj znaczenia skala projektu. W zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego dokumentacja geologiczno-inżynierska może być obowiązkowa zarówno dla dużych, jak i małych i średnich inwestycji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje się w przypadku:

  • obiektów budowlanych drugiej kategorii geotechnicznej w przypadku występowania złożonych warunków gruntowych. Kategoria ta obejmuje m.in. budynki mieszkalne i biurowe, których wysokość nie przekracza 10 kondygnacji, oraz hale magazynowe budowane na terenie o powierzchni nie większej niż hektar,
  • obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej – niezależnie od skomplikowania warunków gruntowych. Kategoria ta obejmuje m.in. budynki wysokościowe, które są projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej, oraz obiekty infrastruktury krytycznej.

Uwaga! Jeżeli dokumentacja geologiczno-inżynierska ma służyć ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia, konieczność jej wykonania określa inwestor w porozumieniu z projektantem. Co ważne, jeśli opracowanie jest prawnie wymagane, sporządza się je niezależnie od obowiązku opracowania innych dokumentów, takich jak opinia geotechniczna, projekt geotechniczny czy też dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska – co powinna zawierać?

 Dokumentacja geologiczno-inżynierska służy ocenie warunków geologicznych terenu, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie. Nie może zatem zostać wykonana po macoszemu. Z tego względu jej opracowanie warto powierzyć doświadczonym specjalistom. Przeprowadzą oni nie tylko proste badania terenowe i geotechniczne, ale również bardziej skomplikowane pomiary np. przy zastosowaniu nowoczesnych technik wiertniczych. Pozwoli to prawidłowo określić środowisko gruntowe planowanej inwestycji.

Odpowiednio wykonana dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Powinien znaleźć się w niej m.in. opis budowy geologicznej terenu i opis warunków hydrogeologicznych. Nie może w niej zabraknąć także prognozy, jak warunki te zmienią się w trakcie budowy i eksploatacji przewidzianej inwestycji.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska to opracowanie, bez którego nie otrzymasz pozwolenia na realizację określonych obiektów budowlanych. Warto ją jednak wykonać nie tylko dlatego, że jest wymagana prawnie, ale również w związku z faktem, iż dostarcza szeregu informacji, które mogą być przydatne podczas wznoszenia obiektu.

Najnowsze