Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – co to? Kto musi je złożyć? - Ekomeritum

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – co to? Kto musi je złożyć?

Żeby prowadzić działalność gospodarczą z poszanowaniem przepisów ochrony środowiska, należy dopełnić wielu obowiązków. Jednym z nich jest konieczność wypełnienia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Co to za dokument? Którzy przedsiębiorcy są zobligowani do jego sporządzenia?

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – co to?

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (potocznie mówiąc: sprawozdanie odpadowe) to roczny raport przedkładany przez przedsiębiorcę urzędowi marszałkowskiemu  właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiera on szereg informacji dotyczących ewidencji odpadów w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, sprawozdanie odpadowe składa się za poprzedni rok, wykorzystując drogę elektroniczną – za pomocą konta w bazie BDO. Na dopełnienie formalności wybrani przedsiębiorcy mają czas do 15 marca. W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się zaprzestać prowadzenia działalności, na złożenie sprawozdania ma 7 dni od terminu jej zakończenia.

Kto musi złożyć roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?

Katalog podmiotów, które są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, został określony w art. 73. oraz 74a Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach. Należą do nich m.in.:

  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań wykonanych z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła oraz drewna, którzy zostali wyszczególnieni w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • przedsiębiorstwa, które wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach oraz eksportują i dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, np. piekarnie, wytwórcy napojów, producenci kosmetyków i huty szkła,
  • podmioty prowadzące sklepy lub hurtownie, w których nabywcy pakują zakupy w reklamówki objęte opłatą recyklingową,
  • producenci i importerzy opon, olejów i preparatów smarowych lub towarów, które je zawierają,
  • producenci pojazdów i komisy samochodowe,
  • podmioty, które wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • organizacje odzysku, np. opakowań i sprzętu elektronicznego.

Sprawozdanie odpadowe – dlaczego warto powierzyć jego wypełnienie specjalistom?

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami składa się z 13 działów i 31 tabel, które należy uzupełnić danymi, zgodnie z ewidencją odpadów prowadzoną w poprzednim roku. To żmudna procedura, której pracownik musi poświęcić sporo czasu. Nawet osoba zaznajomiona z obsługą systemu może mieć problem z prawidłowym wypełnieniem sprawozdania odpadowego, gdyż zakres wymaganych informacji jest stale zmieniany. Dlatego zadanie to warto powierzyć specjalistom.

Takie rozwiązanie to przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów. Pracownik może zająć się innymi obowiązkami, które budują wartość przedsiębiorstwa. To również gwarancja, że sprawozdanie odpadowe zostanie wypełnione zgodnie z najnowszymi wymogami formalno-prawnymi.

Chociaż urząd weryfikujący dokument w pierwszej kolejności nie nałoży żadnej sankcji, lecz wezwie do korekty nieprawidłowych danych, pracownik będzie musiał ponownie poświęcić na to czas. Oznacza to dla przedsiębiorcy dodatkowy koszt. Decydując się od razu na profesjonalną pomoc, można uniknąć kłopotów.

Współpraca ze specjalistami to również pewność dochowania terminów. Chociaż kary za brak złożenia sprawozdania odpadowego są nakładane rzadko, nie można zapominać, że niedopełnienie obowiązku jest traktowane jako wykroczenie. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, grozi za to grzywna w wysokości do 5000 zł.

Podsumowując, obowiązkowi złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami podlega wielu przedsiębiorców. Żeby mieć pewność jego prawidłowego wypełnienia, warto powierzyć to doświadczonym fachowcom np. z Ekomeritum. Dzięki wiedzy popartej praktyką gwarantujemy, że urząd nie będzie miał żadnych uwag formalno-prawnych co do przekazanych informacji.

Najnowsze