ODRA - Jakie są przyczyny katastrofy? Jak zapobiegać szkodom w środowisku? Co można zrobić? - Ekomeritum

ODRA – Jakie są przyczyny katastrofy? Jak zapobiegać szkodom w środowisku? Co można zrobić?

Przyczyny masowego śnięcia ryb w Odrze bada niezależnie od siebie kilka instytucji. Jedną z wielu weryfikowanych hipotez jest ta, która na pierwszy plan wysuwa odprowadzanie dużej ilości wód przemysłowych do rzeki. Istnieją też podejrzenia, że sytuacja uległa pogorszeniu ze względu na warunki atmosferyczne panujące w okresie lata. 

Odprowadzanie nadmiernej ilości wód przemysłowych może przyczynić się do katastrofy ekologicznej. W takiej sytuacji bardzo istotnym elementem jest przeprowadzanie analiz ścieków, które trafiają do zbiorników wodnych, aby uniknąć zanieczyszczania wód. Badania różnych parametrów wykonują akredytowane laboratoria pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. 

Warto jednak wspomnieć, że WIOŚ i GIOŚ standardowo bada pH wody oraz przewodność. Natomiast warto poddać analizie większą ilość parametrów i mieć pewność co tak naprawdę znajduje się w wodzie. Dopuszczalne wartości stężeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475). 

Ekomeritum w takich usługach wyciąga pomocną dłoń. Świadczymy usługi na terenie całej Polski; dzięki sieci osób pobierających próbki, którzy dostępni są do dyspozycji na terenie całego kraju. 

Pamiętajmy o tym, że to co wpada do Odry, czy innych cieków jest ważne dla nas wszystkich i całego ekosystemu. Czysta rzeka to nasze lepsze jutro. Istnieje nadzieja, że zostaną wyciągnięte wnioski z katastrofy ekologicznej, która wystąpiła na Odrze i podjęte konkretne decyzje na przyszłość nie tylko wprowadzające ciągły, szerszy monitoring środowiska przez organy Państwa, ale również wprowadzające inne środki zapobiegające wystąpieniu podobnych sytuacji, a w przypadku gdyby jednak się zdarzyły w przyszłości – przyspieszające reakcje odpowiednich organów w celu ratowania środowiska.

Źródło zdjecia https://wiadomosci.radiozet.pl/

Najnowsze