Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na zewnątrz budynku? - Ekomeritum

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na zewnątrz budynku?

Zgodnie z polskim prawem, każdą nowo powstającą inwestycję należy zaprojektować w taki sposób, aby dopuszczalny poziom hałasu – zarówno w przypadku istniejących, jak i planowanych budynków – nie został przekroczony. Jakie są dopuszczalne normy hałasu na zewnątrz budynku?

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku (na zewnątrz budynku)

Dopuszczalny poziom hałasu na zewnątrz budynku został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Zgodnie z nim, w zależności od rodzaju terenu hałas nie może przekroczyć określonych norm. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu to w przypadku:

  • strefy ochronnej A (uzdrowiska) i terenów szpitali poza miastem – 45 decybeli w dzień i 40 w nocy,
  • terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów szpitali w miastach, terenów domów opieki oraz terenów zabudowy związane z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży – 50 decybeli w dzień i 40 decybeli w nocy,
  • terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów mieszkaniowo-usługowych i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 55 decybeli w dzień i 45 decybeli w nocy,
  • terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców – 55 decybeli w dzień i 45 decybeli w nocy.

Żeby pomiar hałasu w środowisku (na zewnątrz budynku) był miarodajny, trzeba spełnić określone warunki. Po pierwsze, należy go przeprowadzić w ciągu określonego przedziału czasowego, a z uzyskanych wyników wyciągnąć średnią. W przypadku pomiarów nocnych powinna to być godzina, w której hałas jest najbardziej dokuczliwy.

Po drugie, miernik poziomu hałasu należy usytuować na wysokości czterech metrów od poziomu ulicy. Po trzecie, trzeba wyeliminować tło akustyczne, np. krzyk przechodnia w pobliżu urządzenia. Mogłoby ono bowiem zaburzać wyniki. Dlatego wykonanie pomiarów hałasu warto zlecić specjalistom, którzy dopilnują wszelkich szczegółów i w odpowiednich momentach zawieszą pracę miernika, tak aby wyeliminować dźwięki zaburzające badanie.

Dopuszczalny poziom hałasu w mieszkaniu – obowiązujące normy

Polskie prawo określa również normy hałasu w mieszkaniu. Zgodnie z nimi, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, hotelach, hotelach robotniczych, domach rencistów czy też internatach nie może przekraczać 40 decybeli w dzień i 30 w nocy.

Norma pn-87/b-02151/02 określa również dopuszczalny poziom hałasu, który przenika do pomieszczeń, a jest wytwarzany przez urządzenia będące elementami wyposażenia technicznego budynku lub przez inne urządzenia znajdujące się w budynku i poza nim. Zgodnie z nią:

  • średni poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego) lub równoważny poziom dźwięku (dla hałasu nieustalonego) wytwarzany przez urządzenia nie może przekroczyć 35 decybeli w dzień i 25 decybeli w nocy,
  • maksymalny poziom dźwięku A przy hałasie nieustalonym nie może być wyższy niż 40 decybeli w dzień i 30 decybeli w nocy.

Pomiar hałasu w mieszkaniu również powinien być przeprowadzony przez specjalistów. Tylko wówczas ma się gwarancję prawidłowości wyników. W EkoMeritum dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i specjalistycznym sprzętem, co pozwala nam przeprowadzać profesjonalne badania natężenia dźwięku. Mierzymy hałas przemysłowy i komunikacyjny. Dokonujemy pomiarów wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podpowiadamy również, co zrobić, by spełnić określone wymogi.

Wspomniane normy hałasu znajdują zastosowanie nie tylko w przypadku projektowania nowych budynków, ale i modernizacji starych. Jeśli dany budynek (lub urządzenie) zostanie niewłaściwie wykonane pod względem akustycznym, wówczas ograniczenie poziomu dźwięków może okazać się kosztownych i trudnym technicznie przedsięwzięciem. Dlatego inwestor już na starcie powinien zadbać o to, aby dopuszczalne normy hałasu zostały spełnione. Bez profesjonalnie wykonanych pomiarów będzie to trudne do wykonania. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów.

Najnowsze