Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na zewnątrz budynku?

Zgodnie z polskim prawem, każdą nowo powstającą inwestycję należy zaprojektować w taki sposób, aby dopuszczalny poziom hałasu – zarówno w przypadku istniejących, jak i planowanych budynków – nie został przekroczony. Jakie są dopuszczalne normy hałasu na zewnątrz budynku?

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku (na zewnątrz budynku)

Dopuszczalny poziom hałasu na zewnątrz budynku został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Zgodnie z nim, w zależności od rodzaju terenu hałas nie może przekroczyć określonych norm. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu to w przypadku:

  • strefy ochronnej A (uzdrowiska) i terenów szpitali poza miastem – 45 decybeli w dzień i 40 w nocy,
  • terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów szpitali w miastach, terenów domów opieki oraz terenów zabudowy związane z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży – 50 decybeli w dzień i 40 decybeli w nocy,
  • terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów mieszkaniowo-usługowych i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 55 decybeli w dzień i 45 decybeli w nocy,
  • terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców – 55 decybeli w dzień i 45 decybeli w nocy.

Żeby pomiar hałasu w środowisku (na zewnątrz budynku) był miarodajny, trzeba spełnić określone warunki. Po pierwsze, należy go przeprowadzić w ciągu określonego przedziału czasowego, a z uzyskanych wyników wyciągnąć średnią. W przypadku pomiarów nocnych powinna to być godzina, w której hałas jest najbardziej dokuczliwy.

Po drugie, miernik poziomu hałasu należy usytuować na wysokości czterech metrów od poziomu ulicy. Po trzecie, trzeba wyeliminować tło akustyczne, np. krzyk przechodnia w pobliżu urządzenia. Mogłoby ono bowiem zaburzać wyniki. Dlatego wykonanie pomiarów hałasu warto zlecić specjalistom, którzy dopilnują wszelkich szczegółów i w odpowiednich momentach zawieszą pracę miernika, tak aby wyeliminować dźwięki zaburzające badanie.

Dopuszczalny poziom hałasu w mieszkaniu – obowiązujące normy

Polskie prawo określa również normy hałasu w mieszkaniu. Zgodnie z nimi, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, hotelach, hotelach robotniczych, domach rencistów czy też internatach nie może przekraczać 40 decybeli w dzień i 30 w nocy.

Norma pn-87/b-02151/02 określa również dopuszczalny poziom hałasu, który przenika do pomieszczeń, a jest wytwarzany przez urządzenia będące elementami wyposażenia technicznego budynku lub przez inne urządzenia znajdujące się w budynku i poza nim. Zgodnie z nią:

  • średni poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego) lub równoważny poziom dźwięku (dla hałasu nieustalonego) wytwarzany przez urządzenia nie może przekroczyć 35 decybeli w dzień i 25 decybeli w nocy,
  • maksymalny poziom dźwięku A przy hałasie nieustalonym nie może być wyższy niż 40 decybeli w dzień i 30 decybeli w nocy.

Pomiar hałasu w mieszkaniu również powinien być przeprowadzony przez specjalistów. Tylko wówczas ma się gwarancję prawidłowości wyników. W EkoMeritum dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i specjalistycznym sprzętem, co pozwala nam przeprowadzać profesjonalne badania natężenia dźwięku. Mierzymy hałas przemysłowy i komunikacyjny. Dokonujemy pomiarów wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podpowiadamy również, co zrobić, by spełnić określone wymogi.

Wspomniane normy hałasu znajdują zastosowanie nie tylko w przypadku projektowania nowych budynków, ale i modernizacji starych. Jeśli dany budynek (lub urządzenie) zostanie niewłaściwie wykonane pod względem akustycznym, wówczas ograniczenie poziomu dźwięków może okazać się kosztownych i trudnym technicznie przedsięwzięciem. Dlatego inwestor już na starcie powinien zadbać o to, aby dopuszczalne normy hałasu zostały spełnione. Bez profesjonalnie wykonanych pomiarów będzie to trudne do wykonania. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów.

Najnowsze

odpady komunalne

Co to są odpady komunalne

Wbrew pozorom odpady komunalne nie są wytwarzane wyłącznie przez gospodarstwa domowe. Ich wytwórcami są także firmy, szkoły czy też urzędy. Nie wszystkie jednak zanieczyszczenia można

Czytaj więcej