Linki

 

USTAWODAWSTWO

 

 

 

 

DOTACJE / KREDYTY / POŻYCZKI

 

 

 

 

OPŁATY / URZĘDY SAMORZĄDOWE

 

 

 

 

KONTROLA wypełniania obowiązków

 

 

 

 

INFORMACJE POMOCNICZE

 

 

 

 

Rozporządzenia - emisja gazów i pyłów do powietrza:

 

- > Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza

 

- > Zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza

 

 

Rozporządzenie - ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji innego zakładu:

 

- > Pozwolenie wodnoprawne

 

 

Rozporządzenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 

Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

LEGENDA

MŚ -- Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW -- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚ -- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

GIOŚ -- Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska

WIOŚ -- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

PIG - Państwowy Instytut Geologiczny