Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Linki

 

USTAWODAWSTWO

 

 

 

 

DOTACJE / KREDYTY / POŻYCZKI

 

 

 

 

OPŁATY / URZĘDY SAMORZĄDOWE

 

 

 

 

KONTROLA wypełniania obowiązków

 

 

 

 

INFORMACJE POMOCNICZE

 

 

 

 

Rozporządzenia - emisja gazów i pyłów do powietrza:

 

- > Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza

 

- > Zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza

 

 

Rozporządzenie - ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji innego zakładu:

 

- > Pozwolenie wodnoprawne

 

 

Rozporządzenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 

Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

LEGENDA

MŚ -- Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW -- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚ -- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

GIOŚ -- Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska

WIOŚ -- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

PIG - Państwowy Instytut Geologiczny