Ślad węglowy produktu (przedsiębiorstwa) – dlaczego warto go obliczyć? - Ekomeritum

Ślad węglowy produktu (przedsiębiorstwa) – dlaczego warto go obliczyć?

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi coraz więcej konsumentów uważniej podejmuje decyzje zakupowe i zwraca uwagę na ślad węglowy produktów i przedsiębiorstw. Jak dotąd w Polsce nie ma wymogu jego obliczania. Coraz więcej firm decyduje się jednak na ten krok. Dlaczego warto to zrobić?

Ślad węglowy produktu i przedsiębiorstwa – co to? Najważniejsze informacje

Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych współczesności. Ich skutki widać gołym okiem. Wzrost poziomu wód w morzach i oceanach, zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych czy też zmiany okresu wegetacyjnego flory to tylko niektóre z konsekwencji, które z roku na rok się pogłębiają i coraz dotkliwiej wpływają na życie ludzkości na całym świecie.

Nic więc dziwnego, że wraz z rosnącą świadomością ekologiczną zwiększa się liczba konsumentów, którzy przywiązują wagę do śladu węglowego nie tylko nabywanych produktów, ale również  przedsiębiorstw działających na rynku. W odpowiedzi na to coraz więcej firm zleca badania śladu węglowego, co stanowi pierwszy krok na drodze do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Pod pojęciem śladu węglowego rozumie się całkowitą sumę wyemitowanych gazów cieplarnianych: w przypadku produktów – w odniesieniu do całego cyklu życia, a w przypadku przedsiębiorstw – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i podejmowanymi na jej rzecz bezpośrednimi oraz pośrednimi działaniami (w ujęciu rocznym).

Podczas określania śladu węglowego pod uwagę bierze się gazy takie jak:

  • dwutlenek węgla,
  • metan,
  • podtlenek azotu.

Im wyższy wynik osiąga produkt lub przedsiębiorstwo, tym jest mniej ekologiczne. Wiedza na ten temat pozwala konsumentom dokonywać bardziej świadomych decyzji zakupowych. Nic więc dziwnego, że coraz częściej wymagają oni informacji na ten temat od producentów dóbr i usług.

Czy obliczanie śladu węglowego jest obowiązkowe? Dlaczego warto zdecydować się na ten krok?

Polskie prawo nie narzuca wymogu obliczania śladu węglowego. Na krok ten decydują się więc przeważnie ci krajowi przedsiębiorcy, którzy chcą współpracować z kontrahentami spoza Polski (np. z Wielkiej Brytanii) lub rozszerzyć działalność o zagraniczne rynki, gdzie konsumenci są bardziej świadomi zagrożeń ekologicznych, a cena nie jest głównym wyznacznikiem wartości produktu.

Oczywiście nie oznacza to, że transparentność dotycząca emisji gazów cieplarnianych nie jest ważną kwestią dla klientów w Polsce. Coraz więcej osób chce ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne, stąd też uważniej podejmuje decyzje zakupowe. Żeby skłonić ich do nabycia produktu lub usługi, przedsiębiorca musi wykazać inicjatywę.

Obliczenie śladu węglowego produktu lub przedsiębiorstwa wiąże się co prawda z dodatkowymi kosztami, niemniej daje wymierne rezultaty. Dlaczego warto się na nie zdecydować?

  1. Pozytywny wizerunek. Obliczając ślad węglowy (i upowszechniając informacje o nim), przedsiębiorstwo buduje wizerunek społecznie odpowiedzialnej firmy, której nieobce są kwestie ochrony środowiska. Wpływa to pozytywnie na jej odbiór wśród potencjalnych klientów.
  2. Przewaga konkurencyjna. Na podstawie informacji dotyczących śladu węglowego produktów, przedsiębiorstwo może budować swoją przewagę konkurencyjną. W Polsce wciąż istnieje wiele firm, które nie interesują się kwestiami ochrony środowiska.
  3. Wyższe zyski. Świadomość ekologiczna konsumentów rośnie. Coraz chętniej wybierają więc oni produkty i usługi, które mają mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Obliczenie śladu węglowego produktu lub przedsiębiorstwa to najczęściej pierwszy krok na drodze do zmian. Żeby bowiem zmniejszyć uzyskane wartości, firmy często podejmują liczne działania, np. decydują się zainwestować w odnawialne źródła energii.

Nic więc dziwnego, że również i Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na obliczanie śladu węglowego. Przewiduje się, że  wkrótce ma się ono stać obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie państw członkowskich. Już teraz więc warto się na to zdecydować, powierzając usługę wykwalifikowanym specjalistom. To gwarancja uzyskania prawidłowych wyników.

Najnowsze