Konsulting ds. ochrony środowiska – na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca? - Ekomeritum

Konsulting ds. ochrony środowiska – na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca?

Prowadzisz zakład produkcyjny i nie wiesz, czy zgodnie z prawem realizujesz wszystkie ciążące na Tobie obowiązki z zakresu ochrony środowiska? A może dopiero rozważasz uruchomienie działalności przemysłowej? Sprawdź, w jak wielu aspektach może pomóc Ci profesjonalna firma konsultingowa.

Wybór działki pod inwestycję – jak to zrobić dobrze?

Wybór działki to jeden z pierwszych kroków, jakie przedsiębiorca musi wykonać, by móc uruchomić własny zakład. Niestety bywa, że grunt, który na pierwszy rzut oka spełniał oczekiwania inwestora, w rzeczywistości okazuje się marną inwestycją. Żeby uniknąć niespodzianek, przed zakupem należy:

  • sprawdzić działkę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium – dzięki temu określisz, czy na danym terenie możliwe jest zlokalizowanie planowanej przez Ciebie inwestycji,
  • zlecić wykonanie badania gruntów – dowiesz się z nich, czy działka nie jest zanieczyszczona. Uchroni Cię to przed kosztami związanymi z ewentualną remediacją (oczyszczaniem gruntu), a także pozwoli podjąć obiektywną decyzję co do zakupu działki. Jeśli zdecydujesz się nabyć teren, który wymaga oczyszczenia, możesz potrzebować planu remediacji.

Etap inwestycji – kroki i formalności środowiskowe, o których inwestor nie może zapomnieć

Przedsiębiorca, który zamierza zbudować lub rozbudować własny zakład, musi dopełnić wielu formalności. W przeciwnym razie podejmowane przez niego działania będą nielegalne. Wbrew pozorom samo pozwolenie na budowę nie wystarczy. W wielu przypadkach zanim inwestor zacznie się o nie starać, musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Określa ona, czy przedsięwzięcie może być dopuszczone do realizacji we wskazanej lokalizacji ze względu na swój przyszły wpływ na środowisko.

Może się też okazać, że do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trzeba będzie dołączyć:

  • dokumentację powstałą na podstawie inwentaryzacji drzew i krzewów,
  • opinię geotechniczną,
  • opracowanie z inwentaryzacji przyrodniczej (inwentaryzacji fauny i flory).

Na tym jednak nie koniec. Jeśli zakład będzie użytkował studnie lub odprowadzał wodę deszczową do środowiska np. kanału albo rowu, konieczne może okazać się uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Z kolei w przypadku terenów najazdowych dróg i parkingów, po których będą poruszać się samochody, często wymagany jest montaż separatora substancji ropopochodnych. Bywa, że przedsiębiorca musi też zainwestować w oczyszczalnię ścieków.

Etap eksploatacji – obowiązki środowiskowe podmiotu użytkującego instalację/urządzenie

Nie tylko etap inwestycji wymaga od przedsiębiorcy dopełnienia szeregu formalności. Również i eksploatacja instalacji oraz urządzeń jest obwarowana masą przepisów środowiskowych, których trzeba bezwzględnie przestrzegać. Konieczne jest m.in. przeprowadzenie wstępnych pomiarów z instalacji, jeśli wymaga ona pozwolenia.

Co więcej, przedsiębiorca jest zobowiązany do uregulowania stanu formalno-prawnego (poprzez uzyskanie stosownych decyzji w obrębie danego sektora korzystania ze środowiska), jeśli:

  • wytwarza odpady w instalacjach w ilościach przekraczających wskazane progi,
  • przetwarza lub zbiera odpady,
  • emituje gazy i pyły do powietrza z instalacji i urządzeń w sposób wymuszony wentylacją mechaniczną,
  • pobiera wodę powierzchniową lub podziemną,
  • odprowadza wody opadowe i roztopowe do środowiska albo ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe do systemu kanalizacji innego zakładu lub instytucji.

W przypadku instalacji, które charakteryzują się wysokimi zdolnościami produkcyjnymi na dobę, niezbędne może okazać się uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Jeśli zakład jest budowany od podstaw, do wniosku o pozwolenie zintegrowane należy dołączyć „Raport początkowy”.

Część przedsiębiorców jest też zobligowana do prowadzenia pomiarów wstępnych, okresowych lub ciągłych. Żeby zrealizować to zadanie, trzeba wykonać montaż króćców pomiarowych, a czasami dodatkowo – aby pomiary zostały wykonane z akredytacją – nakładek na emitor. Większość podmiotów ma też obowiązek ewidencyjny i sprawozdawczy (OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, BDO, KOBiZE, GUS). Musi również liczyć się z prawdopodobieństwem kontroli WIOŚ i koniecznością wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Przedsiębiorca, który zamierza wybudować, rozbudować lub kupić zakład produkcyjny musi spełnić szereg wymogów i załatwić wiele formalności. We wszystkich tych sprawach może liczyć na wsparcie specjalistów ds. konsultingu środowiskowego. Ułatwi ono wypełnienie obowiązków ciążących na podmiocie w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oszczędzi też czas, pieniądze i nerwy.

Najnowsze