KOBiZE – jakie podmioty są zobowiązane do wypełniania raportów? - Ekomeritum

KOBiZE – jakie podmioty są zobowiązane do wypełniania raportów?

Żeby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem, przedsiębiorca musi wypełniać obowiązki dotyczące m.in. ochrony środowiska. Jednym z nich jest składanie corocznych raportów do KOBiZE? Co to za rejestr? Jakie podmioty są zobowiązane do raportowania i jak prawidłowo złożyć raport do KOBiZE?

KOBiZE – co to? Jakie podmioty mają obowiązek raportowania? Co grozi za brak raportu?

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) został powołany, by wypełniać zobowiązania, które wynikają m.in. z dyrektyw unijnych i wiążą się ochroną powietrza i bilansowaniem zanieczyszczeń. Jednym z jego zadań jest administrowanie EU ETS w Polsce, czyli unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Do podstawowych kompetencji KOBiZE należy również prowadzenie Krajowej bazy – rejestru, w którym zbierane są dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Wykonuje też krajowe inwentaryzacje oraz opracowuje analizy, raporty i zestawienia danych, które przekazuje administracji rządowej i samorządowej oraz zainteresowanym podmiotom.

Raport KOBiZE – kto składa?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami […], obowiązek rejestracji w bazie KOBiZE i składania corocznych raportów dotyczących wielkości emitowanych gazów cieplarnianych i innych substancji ciąży na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska (powodującym emisję). Wystarczy więc eksploatować samochód służbowy lub korzystać w firmie z klimatyzacji albo kotła grzewczego, aby być zobligowanym do wypełniania sprawozdania do KOBiZE i naliczenia opłaty środowiskowej.

Jakie kary grożą za niezłożenie raportu do KOBiZE?

Obowiązujące w Polsce przepisy nie wskazują wprost sankcji karnych za brak rejestracji i złożenia raportu w KOBiZE. Nie oznacza to jednak, że za niedopełnienie obowiązku zupełnie nic nie grozi.

Niezłożenie sprawozdania w zakresie niektórych obszarów korzystania ze środowiska może doprowadzić do naliczenia bolesnej dla przedsiębiorcy lub instytucji kary pieniężnej. Podczas kontroli Inspekcja Ochrony Środowiska może nałożyć na podmiot mandat karny w wysokości 50 tys. złotych (patrz: Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych), a także zobowiązać go w zaleceniach pokontrolnych do uzupełnienia zaległości nawet za okres do 5 lat wstecz.

Raport KOBiZE – termin

Raport do KOBiZE należy składać co roku. Podmiot objęty obowiązkiem raportowania ma na to czas do końca lutego. Natomiast podmiot uczestniczący w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych powinien przedłożyć odpowiedni raport i sprawozdanie do 31 marca. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Jak złożyć raport do KOBiZE? Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie?

Raport KOBiZE można uzupełnić i złożyć przez internet. Wystarczy założyć konto w bazie i postępować zgodnie z instrukcjami. Samodzielne wypełnienie sprawozdania może jednak stanowić pewne wyzwanie, zwłaszcza dla osoby, która robi to po raz pierwszy. Struktura bazy KOBiZE, wielość jej poziomów i zakładek mogą wydać się nowicjuszowi dość skomplikowane do uzupełniania. Nawet mała ilość danych do wpisania, a dotycząca urządzeń i instalacji użytkowanych w firmie/instytucji, może stworzyć problem.

Podmioty uzupełniają Bazę najczęściej raz w roku. Nauczenie się jej obsługi, a potem przypominanie sobie tego po rocznej przerwie, nierzadko przysparza firmie większych kosztów niż zlecenie usługi na zewnątrz. Czas pracy pracownika zawsze kosztuje pracodawcę, a mógłby być on spożytkowany bardziej korzystnie – na czynności bezpośrednio budujące zysk przedsiębiorstwa.

W tej sytuacji warto zdecydować się na wsparcie specjalistów. W Ekomeritum pomożemy Ci uzupełnić raport, tak aby spełniał wszystkie wymogi formalno-prawne oraz zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym i spójne z innymi sprawozdaniami środowiskowymi, które składasz. Na Twoje życzenie możemy też przeprowadzić szkolenie w firmie z zakresu sporządzania i wprowadzania sprawozdania do systemu.

W raporcie KOBiZE koniecznie muszą się znaleźć m.in.:

  • dane emisyjne, spójne z innymi rodzajami sprawozdawczości środowiskowej, np. odnoszącymi się do opłat za korzystanie ze środowiska,
  • informacje o otrzymanych decyzjach administracyjnych,
  • informacje o dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji.

Nie bez znaczenia jest również prawidłowy dobór źródeł danych dotyczących emisji. Wykorzystać można m.in. sprawozdania z pomiarów ciągłych i okresowych czy też karty charakterystyk dla stosowanych preparatów.

Obowiązek składania corocznych raportów do KOBiZe ciąży na każdym podmiocie, który korzysta ze środowiska. Żeby uniknąć błędnego wprowadzania danych, warto skorzystać ze wsparcia specjalistów ds. konsultingu środowiskowego. To wygodne rozwiązanie, które oszczędza czas i nerwy.

Najnowsze