Jaka kara grozi za wytwarzanie odpadów bez pozwolenia? - Ekomeritum

Jaka kara grozi za wytwarzanie odpadów bez pozwolenia?

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów to w określonych przypadkach warunek niezbędny, jeśli przedsiębiorca chce prowadzić działalność gospodarczą. Za jego brak lub naruszenie postanowień grożą kary. Kiedy pozwolenie jest konieczne i z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć, naruszając prawo?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy należy je uzyskać? Czym są odpady niebezpieczne?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest konieczne, jeżeli eksploatacja instalacji prowadzi do powstawania odpadów o masie:

  • powyżej 1 Mg (1 tony) na rok – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub/i,
  • powyżej 5000 Mg (5000 Mg) na rok – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

W świetle tych informacji warto wyjaśnić, czym są odpady niebezpieczne. Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za takowe uznaje się te odpady, które wykazują co najmniej jedną niebezpieczną właściwość. Te z kolei są określone w unijnych rozporządzeniach uchwalonych przez Komisję UE – nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. – oraz Radę UE – 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r.

Odpady niebezpieczne – przykłady

W związku z powyższym jako odpady niebezpieczne można zakwalifikować m.in.:

  • odpady sanitarne pochodzące ze szpitali, klinik i ośrodków medycznych,
  • zużyte leki i środki farmaceutyczne,
  • odpady produkcji farmaceutyków,
  • odpady z procesów obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych i metali,
  • odpady smołowe będące konsekwencją procesów destylacji, rafinowania i obróbki pirolitycznej.

Skoro wiadomo, kiedy pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest konieczne, warto poznać sytuacje, w których nie jest wymagane. Nie obowiązuje ono w przypadku odpadów, które powstały na terenie zakładu w związku z prowadzeniem innych rodzajów działalności, np. prac rozbiórkowych czy też działalności handlowej. Dla przykładu, przedsiębiorca świadczący usługi remontowo-budowlane lub sprzątające nie potrzebuje pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż nie eksploatuje żadnych urządzeń.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia – jaka kara grozi przedsiębiorcy?

Zgodnie z polskim prawem, zarówno wytwarzanie odpadów bez pozwolenia, jak i naruszenie jego warunków, np. przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów, jest karalne. W obu przypadkach zastosowanie znajduje art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, który mówi, że przedsiębiorca eksploatujący instalację działającą bez pozwolenia lub naruszającą jego postanowienia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kontrolowaniem przepisów o ochronie środowiska i wymierzaniem kar zajmuje się wojewódzki inspektor ochrony środowiska. W drodze decyzji – zgodnie z art. 367 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy – podmiot może w drodze decyzji wstrzymać użytkowanie instalacji. Dzieje się to zazwyczaj w sytuacji, gdy właściciel instalacji notorycznie uchyla się przed wypełnieniem obowiązku zgłoszenia wytwarzania odpadów lub łamie jego postanowienia.

Co więcej, jeśli przedsiębiorca eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia, musi się liczyć także z tym, że w jego przypadku opłata naliczana za korzystanie ze środowiska zostanie podwyższona o 500 proc.

Bywa, że przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że działalność gospodarcza, którą zamierzają prowadzić, wymaga pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Niestety, nieznajomość prawa nie zwalnia ich z odpowiedzialności prawnej. Dlatego zanim otworzysz własny biznes, upewnij się, jakie obowiązki ciążą na Tobie w zakresie ochrony środowiska.

Jeśli szukanie odpowiedzi w gąszczu przepisów prawnych niespecjalnie do Ciebie przemawia, skorzystaj z usług firmy konsultingowej. Podmiot nie tylko podpowie Ci, jakie formalności musisz załatwić, ale również pomoże w prawidłowym wypełnieniu wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Dzięki zewnętrznemu wsparciu procedura uzyskania zgody nie będzie żmudna i czasochłonna.

Najnowsze