Dlaczego warto zlecić audyt w zakresie ochrony środowiska? - Ekomeritum

Dlaczego warto zlecić audyt w zakresie ochrony środowiska?

Prowadzenie działalności ekologicznej może wiązać się z koniecznością wypełniania różnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Niestety, w gąszczu przepisów można łatwo się pogubić i narazić na ryzyko kary za ich nieprzestrzeganie. Nieprzyjemności można jednak uniknąć, zlecając audyt środowiskowy. Dlaczego jeszcze warto się na niego zdecydować? Oto 4 najważniejsze korzyści dla Twojego biznesu.

Audyt środowiskowy – dlaczego warto go zlecić? 4 najważniejsze korzyści

 Wypełnienie wszystkich obowiązków z zakresu ochrony środowiska to wyzwanie, któremu trudno sprostać, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca nie do końca wie, które przepisy i wymagania go dotyczą, a które nie. Z pomocą przychodzi audyt środowiskowy. To najlepszy sposób, by zdefiniować wymagania prawne względem firmy i sprawdzić, w jakim stopniu je ona wypełnia.

Na wnikliwej analizie przedsiębiorca może jedynie zyskać. Co konkretnie? Audyt środowiskowy pozwala:

  • uniknąć kar i zachować dobrą reputację. Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do działania zgodnie z prawem ochrony środowiska. Wszelkie odstępstwa od przyjętych zasad mogą skutkować dotkliwymi karami i utratą reputacji wśród klientów oraz kontrahentów. Grzywna, zakaz wykonywania działalności, a nawet areszt – to tylko niektóre sankcje, jakie polskie prawo przewiduje w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Dzięki audytowi środowiskowemu można ich uniknąć. Diagnozuje on bowiem, czy firma dysponuje niezbędnymi pozwoleniami i w jakim stopniu wypełnia narzucone jej obowiązki. Jeśli coś jest nie tak, wskazuje możliwe usprawnienia.
  •  zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Audyt środowiskowy identyfikuje instalacje i procesy, które wpływają negatywnie nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale również firmowy budżet. Ich optymalizacja pozwala spełnić wyśrubowane normy środowiskowe, a także obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, np. poprzez inwestycję w instalację, która zużywa mniejsze ilości energii.
  •  zwiększyć efektywność działania firmy. Audyt w zakresie ochrony środowiska pozwala ustalić obszary, których poprawa może prowadzić do zwiększenia efektywności i wydajności procesów toczących się w firmie. Pozytywnie wpływa to na funkcjonowanie całej organizacji, a także niejednokrotnie stanowi źródło przewagi konkurencyjnej i dodatkowych zysków.
  •  poprawić wizerunek przedsiębiorstwa. Systematyczne wykonywanie audytu środowiskowego może stanowić dowód dla klientów i kontrahentów, że firma to odpowiedzialny społecznie podmiot, któremu nieobce są kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i który monitoruje, a w razie potrzeby aktywnie ogranicza swój niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

W rezultacie audyt środowiskowy sprzyja poprawie wizerunku przedsiębiorstwa, a także zwiększa zaufanie potencjalnych klientów i kontrahentów. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną coraz częściej zwracają oni uwagę na to, czy firmy dbają w jakiś sposób o środowisko naturalne.

Systematyczne wykonywanie audytu środowiskowego to doskonały sposób, który pozwala nie tylko uniknąć kar w związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa ochrony środowiska, ale również wejść przez przedsiębiorstwo na drogę zrównoważonego rozwoju. Pomaga bowiem zrozumieć wpływ firmy na środowisko naturalne i daje jasne wskazówki, jak go zminimalizować.

Audyt środowiskowy to wnikliwa analiza przedsiębiorstwa, która dostarcza istotnych informacji. Służy nie tylko do oceny działalności pod kątem jej zgodności z przepisami środowiskowymi, ale również może być motorem napędowym zmian w firmie. Dlatego warto zlecić jego wykonanie ekspertom, np. z EkoMertitum. Nasi specjaliści ds. konsultingu środowiskowego przeprowadzą audyt zgodnie z najlepszymi standardami branżowymi. W efekcie zyskasz rzetelny i dokładny raport weryfikujący m.in. to, czy wypełnia obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Najnowsze