Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kogo obowiązuje? Na czym polega? - Ekomeritum

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kogo obowiązuje? Na czym polega?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest obarczone wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność regularnego przeprowadzania audytu energetycznego. Jakie podmioty są do tego zobligowane? Na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa i kto może go dokonać?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co to? Kogo obowiązuje? Jak często należy go przeprowadzać?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to gruntowna analiza sposobów zużycia energii przez daną firmę. Jego celem jest identyfikacja potencjału organizacji w zakresie zmniejszenia zużycia paliw oraz energii elektrycznej i cieplnej. W jego ramach przeprowadza się też szczegółowe badania i dokonuje obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Efektywności Energetycznej, do wykonania audytu energetycznego zobowiązane jest każde duże przedsiębiorstwo. Uznaje się za nie podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat spełniał łącznie dwa warunki:

  • zatrudniał średniorocznie powyżej 250 osób,
  • osiągnął roczne obroty powyżej 50 mln euro albo suma jego aktywów na koniec któregoś z dwóch lat przekroczyła 43 mln euro.

Ustawa precyzuje również częstotliwość raportowania. Przykładowo, audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa należy wykonywać raz na cztery lata. Niedopełnienie terminu skutkuje, w pewnych przypadkach może skutkować karą pieniężną, której wysokość może sięgnąć nawet 5 proc. przychodów przedsiębiorstwa.

Co ważne, duże przedsiębiorstwo może zostać zwolnione z ww. obowiązku, jeżeli wdrożyło system zarządzania energią zgodny z normami obowiązującymi w Polsce lub system zarządzania środowiskowego EMAS, o ile w ich ramach przeprowadzony został audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Główne etapy

Audyt energetyczny obejmuje m.in. szczegółowy przegląd zużycia energii nie tylko w budynkach, instalacjach i urządzeniach, ale również w transporcie. Pełni nie tylko funkcję informacyjną. Dostarcza też wskazówek, jak zmniejszyć konsumpcję energii i paliw w przedsiębiorstwie. Określa również możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i wskazuje koszty proponowanych usprawnień.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny składa się z trzech głównych etapów.

  1. Zbieranie danych, które dotyczą m.in. procesów technologicznych, ogrzewania, chłodzenia, ocieplenia budynków czy też floty samochodowej. Na tym etapie tworzy się również profile zapotrzebowania na energię.
  2. Optymalizacja zużycia energii i paliw. Dotyczy m.in. systemów oświetlenia, wentylacji, ogrzewania czy też chłodzenia. Etap obejmuje też analizę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  3. Plan wdrożenia przedsięwzięć usprawniających. To indywidualny projekt, który pozwala poprawić efektywność energetyczną firmy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – najważniejsze korzyści. Kto go może wykonać?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest źródłem wielu użytecznych informacji dotyczących efektywności energetycznej firmy. Nie tylko pozwala spełnić warunki ustawowe, ale również powinien zawierać ocenę opłacalności przedsięwzięcia, mającego na celu optymalizację zużycia energii. Powinien on wskazywać również oszczędności wynikające z wdrożenia przedsięwzięć usprawniających. Dlatego należy go wykonać z należytą starannością. Kto może go przeprowadzić?

Przyjmuje się, że audyt energetyczny powinien zostać wykonany przez niezależny podmiot, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem zawodowym w tej materii. To gwarancja prawidłowości zgromadzonych danych oraz przeprowadzonych badań i obliczeń. W Ekomeritum uwzględniamy nie tylko specyfikę prowadzonej działalności, ale również ustawowe wytyczne i zasady rzetelności w branży.

Audyt energetyczny jest źródłem wielu rzetelnych informacji. Wskazuje on nie tylko zużycie energii i paliwa w przedsiębiorstwie, ale również sposoby jego ograniczenia oraz związane z tym koszty. W efekcie firma jest bardziej efektywna pod względem energetycznym, co w dłuższej perspektywie przynosi oszczędności. Żeby jednak audyt energetyczny spełniał swoje funkcje, jego przeprowadzenie należy powierzyć specjalistom.

Najnowsze