Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kiedy i dla kogo? - Ekomeritum

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kiedy i dla kogo?

20 maja 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej. Zmieniła ona m.in. zasady ubiegania się o tzw. Białe Certyfikaty, a także narzuciła na przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. W jakich sytuacjach i dla jakich podmiotów jest on konieczny? Co bada audyt energetyczny i ile kosztuje?

Co to jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jakie obszary bada?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to nic innego jak wnikliwa analiza tego, w jaki sposób firma zużywa energię. Pozwala ona określić obszary, w których zużycie energii jest nieefektywne. Wskazuje technologie i rozwiązania, w których uzyskanie oszczędności jest możliwe. Określa również przewidywany koszt zalecanych działań. Opracowanie należy wykonywać co cztery lata.

Odpowiednio przeprowadzony audyt energetyczny jest źródłem wymiernych korzyści. Nie tylko analizuje faktyczną sytuację energetyczną przedsiębiorstwa, ale również wskazuje sposoby ograniczenia zużycia energii. Wdrożenie zaleceń pozwala zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy, a także zredukować niekorzystny wpływ działalności na środowisko naturalne, co przekłada się na korzyści wizerunkowe.

Opracowanie audytu energetycznego to czasochłonne i wymagające zadanie. Dlatego warto je zlecić specjaliście. Przeprowadzi on szereg pomiarów, które określą czy poszczególne urządzenia i instalacje są eksploatowane w efektywny pod względem energetycznym sposób. Profesjonalny audytor energetyczny przedstawi również rekomendacje działań.

Obowiązkowy audyt energetyczny – jakich podmiotów dotyczy?

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane są duże podmioty, które w przeciągu dwóch poprzedzających lat spełniają warunki:

  • zatrudnieniowe – liczba ich pracowników przewyższa 250 lub
  • finansowe – ich roczne obroty przekraczają 50 mln euro, a roczne przychody – 43 mln euro.

Ustawa o efektywności energetycznej przewiduje również wyjątki od powyższej reguły. Firma jest zwolniona z przeprowadzania audytu energetycznego, jeżeli ma wdrożony system zarządzania energią zgodny z polską normą lub system zarządzania środowiskowego EMAS, o ile w jego ramach opracowano audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Jeśli podmiot potwierdzi spełnianie przesłanek kwalifikujących ją jako duże przedsiębiorstwo, wówczas na przeprowadzenie audytu energetycznego ma czas do końca roku kalendarzowego. Co ważne, na audyt w firmie mogą zdecydować także mniejsze przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny – koszt. Czy warto?

Na cenę audytu energetycznego wpływ ma wiele czynników, w tym zakres opracowania, wielkość przedsiębiorstwa, branża, w której firma działa, a także liczby lokalizacji i instalacji wymagających sprawdzenia. W przypadku firm usługowych średni koszt audytu energetycznego oscyluje wokół 10000 złotych. Przedsiębiorstwo produkcyjne z dwiema lokalizacjami musi liczyć się nawet z dwukrotnie większymi kosztami.

Żeby zaoszczędzić, część podmiotów decyduje się na audyt energetyczny w okrojonej wersji. Ma on na celu jedynie spełnienie ustawowego obowiązku. Nie jest więc tak szczegółowy jak pełny dokument. Warto jednak zaznaczyć, że dzięki rzetelnie przeprowadzonej kontroli przedsiębiorstwo może uzyskać roczne oszczędności na poziomie kilkukrotnie przewyższającym koszt audytu energetycznego.

Nie należy więc traktować go jako „zło konieczne”, które pozwala uniknąć konsekwencji prawnych – kary finansowej wynoszącej nawet do 5 proc. osiągniętego w poprzednim roku przychodu. Obowiązkowy audyt energetyczny w przedsiębiorstwie to szansa na wdrożenie niezbędnych zmian i rozwój firmy poprzez obniżenie długofalowych kosztów związanych z zużyciem energii.

Żeby jednak uzyskać wymierne korzyści, opracowanie audytu energetycznego warto zlecić specjalistom. Tylko wówczas można bowiem liczyć na fachowe rekomendacje, które będą źródłem realnych oszczędności, a sam dokument spełni wszystkie wymagania przewidziane w prawie.

Najnowsze