• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Informacje

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 =>  Oto   POLITYKA PRYWATNOŚCI    kliknij tu

 

 

 

Niniejszym informuję, że w dniu 24.08.2017 r. zostało dokonane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą EKOMERITUM Joanna Tarnkowska w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EKOMERITUM sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekształcenie zostało dokonane w trybie art. 5841 k.s.h.

 

Powstała w wyniku przekształcenia spółka pod firmą EKOMERITUM sp.  z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000691789.

 

 

Aktualne dane są następujące:

 

EKOMERITUM Sp. z o.o. (dawniej: Ekomeritum Joanna Tarnkowska)

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa

 

 

adres do korespondencji:

 

ul. Łabiszyńska 21 A paw. C

03-204 Warszawa

 

 

NIP: 5242838330

REGON: 368108548

 

 

sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000691789.

 

 

kapitał zakładowy:

150.000,00 zł

 

 

KRS