• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Badania wody

 

 

 

Oferujemy akredytowane badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne jakości wód podziemnych i powierzchniowych wraz z akredytowanym poborem próbek.

 

Próbki są pobierane na terenie całego kraju.

 

Laboratorium dokonujące poboru i badań dysponuje odpowiednią flotą samochodów przystosowanych do przewożenia próbek w warunkach chłodniczych i mroźniczych.

 

Próbkobiorcy to doświadczeni fachowcy:  technolodzy żywności, biotechnolodzy, chemicy. 

 

Próbki docierają do laboratorium w odpowiednim momencie i do momentu rozpoczęcia badań są przechowywane w komorze chłodniczej.

 

Badania rozpoczynają się w czasie określonym przepisami.

 

Po zakończeniu badań i odczytaniu wyników są one opisywane w formie sprawozdania i przesyłane pocztą.

 

Na sprawozdaniu zostaje umieszczona również ocenę wyników na zgodność z wymaganiami, co ułatwia zarówno Państwu jak i jednostkom nadzorującym ocenę badań.