• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Badanie wody i ścieków pod kątem różnych parametrów

 

Oferujemy akredytowane badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne jakości wód podziemnych i powierzchniowych wraz z akredytowanym poborem próbek.

 

Próbki pobierane na terenie całego kraju.

 

Laboratorium dokonujące poboru i badań dysponuje odpowiednią flotą samochodów przystosowanych do przewożenia próbek w warunkach chłodniczych i mroźniczych.

 

Próbkobiorcy to doświadczeni fachowcy:  technolodzy żywności, biotechnolodzy, chemicy. 

 

Próbki docierają do laboratorium w odpowiednim momencie i do momentu rozpoczęcia badań są przechowywane w komorze chłodniczej.

 

Badania rozpoczynają się w czasie określonym przepisami.

 

Po zakończeniu badań i odczytaniu wyników są one opisywane w formie sprawozdania i przesyłane pocztą.

 

Na sprawozdaniu zostaje umieszczona również ocenę wyników na zgodność z wymaganiami, co ułatwia zarówno Państwu jak i jednostkom nadzorującym ocenę badań.

 

 

 Oferujemy akredytowane badania jakości ścieków wraz z akredytowanym poborem próbek.:

  • chwilowych

  • średnich dobowych.

 

Laboratorium dysponuje samplerami do średnio-dobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu lub przepływu.

 

Próbki są pobierane na terenie całego kraju.

 

Badamy różnego rodzaju ścieki m.in. przemysłowe, wody opadowe / roztopowe odprowadzane w różny sposób:

- do kolektorów ściekowych innego podmiotu,

- do wody (np. rzeki, kanału),

- do ziemi (np. rowu),