• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Operaty na emisję pyłów i gazów

 

Oferujemy akredytowane pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do środowiska wraz z akredytowanym poborem próbek / pomiarem.

 

Pomiary / pobory próbek są wykonywane na terenie całego kraju.

 

Efektem wykonania usługi jest przygotowane i dostarczane klientowi sprawozdanie. 

 

 

Laboratorium wykonująca pomiary posiada doświadczenie pomiarowe dzięki czemu zlecone nam prace są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

 


Oferujemy następujące pomiary:

 • pomiary stężeń gazów SO2, NO, NO2,N2O, NOx (suma NO i NO2), CO, CO2, H2O i O2 w spalinach (A);

 • pomiary stężeń pyłów (A);

 • pomiary strumienia spalin (A);

 • pomiary RADONU
 • pomiary innych emitowanych zanieczyszczeń (m.in. HCl,  metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne) (A);

 • pobór próbek i oznaczenie LZO (A);

 • pobór próbek i oznaczenie zawartości rtęci (A)

 • pomiary zanieczyszczenia gazów sprężonych: ilości cząstek stałych, punktu rosy, zawartość oleju,

 • analiza granulometryczna pyłu w zakresie frakcji PM10, PM 2,5 (A);

 • ODORÓW

 

"A" - badane obiekty objęte zakresem akredytacji.

 

 

Oferta naszej firmy dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych obejmuje:

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych i technologicznych (substancje pyłowe, substancje nieorganiczne, substancje organiczne, lotne związki organiczne, metale i ich związki);

 • Pomiary parametrów gazów odlotowych emitowanych z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych i technologicznych;

 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze parametrów gazów odlotowych dla instalacji i urządzeń energetycznych i technologicznych;

 • Pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje i urządzenia odpylające i in.);

 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje i urządzenia odpylające i in.);

 • Pomiary skuteczności działania systemów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

 

 

Oferujemy szereg usług związanych z emisją zanieczyszczeń pyłowo - gazowych oraz wentylacją przemysłową m. in.:

 • montaż króćców pomiarowych i stanowisk pomiarowych przeznaczonych do pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych;

 • pomiary ciepła spalania paliw stałych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety węgla kamiennego, brykiety węgla brunatnego, torf, koks, półkoks, oraz niewybuchowych substancji organicznych;

 • sprzedaż materiałów filtracji przemysłowej;

 • inne.

​Postawa prawna:

 

Warszawa, dnia 29 maja 2018 r. Poz. 1022 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1542 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

 

Załącznik 1 ZAKRES ORAZ METODYKI REFERENCYJNE WYKONYWANIA CIĄGŁYCH POMIARÓW EMISJI DO POWIETRZA DLA ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Załącznik 2 ZAKRES ORAZ METODYKI REFERENCYJNE WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW EMISJI DO POWIETRZA DLA ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Załącznik 3 ZAKRES ORAZ METODYKI REFERENCYJNE WYKONYWANIA CIĄGŁYCH I OKRESOWYCH POMIARÓW EMISJI DO POWIETRZA DLA INSTALACJI I URZĄDZEŃ SPALANIA LUB WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW

Załącznik 4 ZAKRES ORAZ METODYKI REFERENCYJNE WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW EMISJI DO POWIETRZA DLA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA AZBESTU LUB PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Załącznik 5 ZAKRES ORAZ METODYKI REFERENCYJNE WYKONYWANIA CIĄGŁYCH POMIARÓW EMISJI DO POWIETRZA DLA INSTALACJI DO PRODUKCJI DWUTLENKU TYTANU

Załącznik 6 ZAKRES ORAZ METODYKI REFERENCYJNE WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW EMISJI DO POWIETRZA DLA INSTALACJI DO PRODUKCJI DWUTLENKU TYTANU