• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pomiary Badania

 

EkoMeritum oferuje pomiary i badania w następującym zakresie:

 

-Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza,

            m.in.

            - pomiary dioksyn i furanów,

            - pomiary LZO (lotnych związków organicznych)

            - pomiary emisji gazów i pyłów z kotłów grzewczych,

            - pomiary Radonu,

 

- Króćce pomiarowe - sprzedaż i montaż,

 

- Badania wody i ścieków,

            m.in.

            - wód pobieranych w ujęciach,

            - wód z piezometrów,

            - ścieków przemysłowych,

            - wód opadowych i roztopowych,

            - toksyczność

 

- Badania hałasu,

            m.in.

            - od zakładów, instalacji, urządzeń,

            - od transportu, szynowego, drogowego, lotniczego,

 

- Badania odpadów,

            - testy zgodności odpadów,

            - klasyfikację odpadów,

 - opinie ekologiczne,

           - badania dopuszczające do dalszego wykorzystania odpadów.,

 

- Badania gruntu,

             m.in.

            - remediacja,

            - badania geologiczne gruntów,

            - badania geofizyczne,

 

- Badania pół elektromagnetycznych,

 

- Badani odorów,

 

oraz

 

- Pomiary na stanowiskach pracy (BHP),

 

- Badania szczelności instalacji.

 

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony zapraszamy do współpracy !