• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

KOBIZE

 

W przypadku braku rejestracji / uzupełnionych raportów do KOBIZE oferujemy swoje usługi.

 

Podmiot korzystający ze środowiska, powodujący emisję do powietrza jest zobowiązany do wykonywania  corocznego Raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

                W raporcie KOBIZE uwzględnia się wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z wielu sektorów przemysłowych, z procesów takich jak spalanie paliw, eksploatacja kotłów, rafineria ropy naftowej lub gazu, odlewanie stali lub stopów żelaza, spawanie, szlifowanie, malowanie, lakierowanie, nakładanie powłok, czyszczenie i spalanie paliw w samochodach. Poza wymienionymi procesami, raportowaniu podlega wiele innych czynności powodujących emisję zorganizowaną lub niezorganizowaną.

                Wielkość emisji w raporcie uwzględnia się na podstawie dokumentacji środowiskowej dotyczącej emisji gazów i pyłów do powietrza, wyników pomiarów lub obliczeń emisji na podstawie zużyć materiałów, wskaźników emisji oraz czasu pracy instalacji.

                Raport do bazy KOBIZE, należy składać corocznie do końca lutego za rok poprzedni.  Sprawozdanie składa się internetowo, po wcześniejszym zarejestrowaniu się do Krajowej Bazy. Czas oczekiwania na weryfikację wniosku o nowe konto w bazie może wynieść maksymalnie 1 miesiąc.

                Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzenia takiej ewidencji od 2011 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma prawo sprawdzić czy podmiot posiada omawiane raporty, w przypadku braku może wydać zarządzanie pokontrolne nakazujące uzupełnienia zaległości, licząc od początku roku istnienia Bazy.

                Celem raportowania do KOBIZE jest zdobycie danych o aktualnych emisjach różnych zanieczyszczeń w kraju, tworzenie opracowań środowiskowych, raportowanie o wynikach do Unii Europejskiej i wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.