• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Raport Początkowy

Jest załącznikiem do Pozwolenia Zintegrowanego

Jest dokumentacją złożoną z części opisowej i wyników akredytowanych badań laboratoryjnych. Jest bardziej skomplikowaną analizą opisu zabezpieczeń zakładu przez zanieczyszczeniem gruntu (gleby i wód znajdujących się w gruncie), które mogą przedostać się do niego jako substancje niebezpieczne dla środowiska.

Raport początkowy poprzedza pobranie prób gruntu (gleby i wód) z terenu oddziaływania i dokładne przeanalizowanie ich pod względem zanieczyszczeń występujących jeszcze przed rozpoczęciem budowy zakładu (zanieczyszczeń historycznych), a gdy zakład istnieje to na dzień pobrania tych prób.

Ze wstępnych badań przeprowadzonych na podstawie pobranych prób gruntu i wód ustala się czy nie należałoby w pewnych miejscach pobrać gruntów z większej głębokości i gęściej aby w przypadku odnalezienia obszaru zanieczyszczonego określić granice występowania tych zanieczyszczeń. Oznacza to, iż Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, iż do wykonania takich dokładniejszych badań może być zmuszony mimo wykonania badań wstępnych, które mogą okazać się niewystarczające.

Na podstawie badań i analizy przygotowuje się raport początkowy.

Jego wyniki pokazują stan początkowy gruntu i wód w gruncie z jakim zakład rozpoczął działalność (ewentualnie na dzień przeprowadzania badań gdyby zakład wcześniej istniał i zaczął podlegać pod pozwolenie zintegrowane) oraz ewentualne potrzeby oczyszczenia gruntu w niektórych miejscach.

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.